โปรโมชันนี้เหลือเวลาเพียง

VIP เรียนล่วงหน้า ฟิสิกส์ พิชิตคณะดี ม.ดัง 
ครบชุดติวเจาะเนื้อหา+เจาะข้อสอบ ม.4,5,6


คอร์สที่เรียนได้ทั้งหมด

คอร์สโบนัส

อภิวันท์ รัตนวัลย์ (ครูพี่ตั๊ก)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 590 บาท
อภิวันท์ รัตนวัลย์ (ครูพี่ตั๊ก)
ค่าลงทะเบียน 790 บาท
อภิวันท์ รัตนวัลย์ (ครูพี่ตั๊ก)
ทดลองเรียน ค่าลงทะเบียน 790 บาท

รวม 35,550 บาท เหลือเพียง 7,900 บาทคอร์ส Intensive Physics  นี้จะทำให้น้องๆ เข้าใจและกล้าทำโจทย์ในวิชาฟิสิกส์ ซึ่งวิชานี้น้องๆ มักจะรู้สึกว่ายาก
และเริ่มท้อในการที่จะอ่านเพื่อทำข้อสอบ รวมทั้งสูตรที่เยอะ จำไม่ไหว ดังนั้นคอร์สนี้จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั้นก็คือ
สอนคอนเซปต์ที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดพื้นฐานที่ดีในการตีโจทย์ รวมรวบสูตรจำเป็นที่ออกสอบ
เพื่อลดพื้นที่ในการจำสูตรไม่จำเป็นของน้องๆ ลง

      นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ พี่ตั๊กกี้ได้เรียบเรียงข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
ในแต่ละบทมาให้น้องๆ ได้ฝึกฝนปิดจุดพลาด กำจัดจุดอ่อนของตัวเอง
และสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบเพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงIntensive Physics เล่ม 1 ประกอบด้วย

1. บทนำ
2. การเคลื่อนที่แนวตรงและแนวดิ่ง
3. แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่
4. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
-     การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
-     การเคลื่อนที่แบบวงกลม
-     การหมุน
-     การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย


Intensive Physics เล่ม 2 ประกอบด้วย

1. งานและพลังงาน
2. โมเมนต์ตัมและการชน
3. สภาพสมดุล

Intensive Physics เล่ม 3
 ประกอบด้วย

1. คลื่นกล
2. คลื่นแสง
3. คลื่นเสียง

Intensive Physics 
เล่ม 4 ประกอบด้วย

1. ไฟฟ้าสถิต
2. ไฟฟ้ากระแสตรง
3. ไฟฟ้ากระแสสลับ
4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


Intensive Physics เล่ม 5 ประกอบด้วย

1. สภาพยืดหยุ่น
2. ของไหล
3. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
4. ฟิสิกส์อะตอม
5. ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รีวิวจากผู้เรียน

โดย อภิญญา เปรียบสม เมื่อ 05 ต.ค. 63
สอนสนุก เข้าใจมากค่ะ

โดย ภูนารา สายทองวิภาธร เมื่อ 06 ต.ค. 63
ดีค่ะ

โดย ศสิกานต์ ศิลปา เมื่อ 09 ม.ค. 63
ดีค่ะ

7,900 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 35,550 บาท ลด 77.78 %

เรียนได้ 1 ปี

ชำระด้วย

สิ่งที่จะได้รับ

 • มีทั้งหมด 138 คลิป รวม 49 ชั่วโมง 49 นาที 5 วินาที
 • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone

ผู้สอน

ผลงาน, ประสบการณ์สอน

 • วิทยากรรับเชิญบรรยายแก่ โรงเรียนต่างๆ อาทิ เช่น ร.ร.ศรีอยุธยา, ร.ร.บดินทรเดชา,ร.ร.สตรีวิทยา 2 เป็นต้น
 • อาจารย์ วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น ร.ร.ศรีอยุธยา, ร.ร.เซนฟรังซิสเซเวียร์
 • อาจารย์ วิชาคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.ปลาย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา, ร.ร.บดินทรเดชา, ร.ร.จุฬาภรณ์วิทยาลัย
 • อาจารย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ONET ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา​

การศึกษา 
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง