ครูพี่หนาม
สโรชา เอี่ยมสำอางค์

ประวัติการศึกษา : 
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา (เกียรนิยมอันดับ 2)

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน :

  • ครูผู้สอน สถาบันกวดวิชา CU Concept จ.ชลบุรี
  • ครูผู้สอน สถาบันกวดวิชา Fam kaset จ.กรุงเทพมหานคร
  • ครูผู้สอน โรงเรียนบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
  • ครูผู้สอน โรงเรียนพระวิสุทธิวง จ.ปทุมธานี
  • ครูผู้สอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย