ครูพี่ณเด่น
เจริญยศ สาระศาลิน

ผลงาน , ประสบการณ์ทำงาน
  • อาจารย์พิเศษในโรงเรียนชั้นนำของ กทม. และ ปริมณฑล
  • ประสบการณ์การสอน 9 ปี กว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ
  • สอนคณิต และ ฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น

การศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา