แจก !! เฉลยวิธีทำเรียงข้อ พร้อมคำอธิบายเบื้องต้น 9 วิชาสามัญ ปี 61

แจก !! เฉลยวิธีทำเรียงข้อ พร้อมคำอธิบายเบื้องต้น 9 วิชาสามัญ ปี 61
โดยพี่ปั้น smartmathpro
.
เฉลยวิธีทำเรียงข้อ พร้อมคำอธิบายเบื้องต้น
วิชาสามัญ 61 (ข้อสอบจริงตอนรุ่นพี่ #dek61)คณิต 9 วิชาสามัญ เนื้อหาในการออกสอบจะคล้าย ๆ PAT1 ครอบคลุม
ทั้งเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม จะมีเพียงบางบทเท่านั้นในหลักสูตรที่ไม่ออกสอบนะจ้ะ
ลองไปฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ ไม่ว่าจะการสอบใด ๆ ก็ตาม สิ่งเดียวที่จะทำให้น้อง ๆ ทำข้อสอบได้ คือตั้งใจฝึกฝนหมั่นทบทวนเนื้อหาและทำโจทย์เก่า ๆ ให้คุ้นชิน
.
9 วิชาสามัญ คณิต1
มีเวลาทำ 90 นาที 30 ข้อ รวม 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน
ตอนที่ 2  ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน
.

คะแนนเฉลี่ย 9 สามัญ ปี 55-60
บทที่ออกเยอะสุด คือเรื่องแคลคูลัส 14
สถิติ   12
เมทริกซ์ 10
ความน่าจะเป็น 10
ลำดับและอนุกรม 10
เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 8
จำนวนเชิงซ้อน 8
ระบบจำนวนจริง 6
ทฤษฎีจำนวน 6
ตรีโกณมิติ 6
เวกเตอร์ 6
ภาคตัดกรวย 4
รวม 100
 
 
บทที่ออกเยอะคือ
1.แคลคูลัส
ควรใส่ใจเรื่องต่อไปนี้ ซึ่งไม่ยากและออกตลอด Limit
2.สถิติ
ควรใส่ใจเรื่องต่อไปนี้ ซึ่งไม่ยากและออกตลอด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต-มัธยฐาน-ฐานนิยม, การแจกแจงปกติ
 
เรียนคอร์สพี่ปั้นได้ที่
3 Day PAT 1 รู้น้อย แต่100 UP
 
(แหก) โค้งสุดท้าย พิชิต คณิตฯ1 9วิชาสามัญ
 
PAT1 เรียนน้อย แต่ 100 Up+
พบเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่ http://bit.ly/BoostUpLine 
#TCASBoostUp 62 #dek62
ติดตามเพจที่   https://facebook.com/boostuptutor/