สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า “เซลล์”


สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า “เซลล์”​
โดย พี่ป๊อป The X Tutor
.


บทนี้เป็นพื้นฐานของวิชาชีววิทยา
เพราะ ออกทุกสนามสอบ
ไม่ว่าจะเป็น O-NET, PAT2 และวิชาสามัญสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า “เซลล์”
บทที่เป็นพื้นฐานของชีววิทยาเลยทีเดียว
เพราะบทอื่น ๆ ต้องดึงความรู้จากบทนี้ไปใช้
เป็นบทที่น้อง ๆ หลายคนบอกว่าเยอะมาก จำไม่ได้เลย พี่ป๊อปได้สรุปส่วนสำคัญมาให้น้องๆได้อ่านแล้ว​รูปที่ 1
Cell คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต แบ่งเป็น ประเภท คือ 1. Prokaryote และ 2. Eukaryote น้องๆต้องแยกความแตกต่างให้ได้ ข้อสอบชอบถาม


รูปที่ 2
cell membrane (เยื่อหุ้มเซลล์พบได้ทุกเซลล์มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน จำง่ายๆว่า สารไม่มีขั้ว ผ่าน phospholipid ส่วนสารมีขั้ว ผ่าน protein

รูปที่ 3 Nucleus พบเฉพาะ eukaryote เท่านั้น ทำหน้าที่ เก็บสารพันธุกรรมและควบคุมกระบวนการต่างๆภายในเซลล์ 

รูปที่ 4 Endomembrane system (ระบบเยื่อหุ้ม ชั้น)
 

แนะนำโครงการ
 

"TCAS ติวบุฟเฟต์ 399 บาท”

ครบทุกวิชา GAT PAT 9 วิชาสามัญ O-NET 

มากกว่า 300 ชั่วโมง 

+มูลค่า 39,000 บาท 

ทั้งหมดนี้เพียง 399 บาท

 

เรียนไม่อั้น...ที่เดียวจบ ครบทุกวิชา 

ที่ https://www.boostup.in.th/buffet