Your-Prepare เทคนิคในการเตรียมตัวสอบแบบพื้นฐาน เตรียมตัวอย่างง่ายๆ By พี่จูน

Your-Prepare  ... เตรียมตัวอย่างง่ายๆ By P'Jun 


(โปรดใช้พิจารณญาณในการตัดสินใจ)
Your-Prepare  ... เตรียมตัวอย่างง่ายๆ By P'Jun 

 

         พี่เชื่อว่าน้องที่กำลังอ่านบทความนี้หลายคนกำลังตกในสภาวะหลากหลายทั้งตื่นเต้นมีความหวังและมีความกดดันกับอนาคตที่กำลังเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นพราะนับแต่นี้ไปการแข่งขันการเอาตัวรอดและการผลักดันไปสู่เป้าหมายของตนเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพยายามเพื่อตนเอง

 

         การสอบสนามต่างๆไม่ว่าจะสอบในโรงเรียนหรือในสนามสอบที่สำคัญๆต่อคณะ/มหาวิทยาลัยที่จะยื่นเข้านั้นทุกอย่างมีความสำคัญและสัมพันธ์กับอนาคตของเราแม้จะมองว่าทำไมมันดูยิ่งใหญ่จังแต่เมื่อใกล้จะสอบความรู้สึกเหล่านั้นได้เปลี่ยนเป็น"ความกดดันและ"เป้าหมายที่จะต้องพยายามทำให้ได้แม้จะต้องขับเคี่ยวกันในหลายๆรอบดังนั้นในระหว่างรอการสอบการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะสอบสนามใดอบวิชาใดเราก็สามารถประยุกต์แนวทางที่พี่จะแนะนำให้ลองไปปรับใช้ตามสมควรโดยจะมีขั้นตอนง่ายๆจากประสบการณ์สมัยที่พี่สอบเข้าศึกษาต่อคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีดังนี้

 

1.ทบทวนความรู้พื้นฐานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดแต่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดเช่นกันสำหรับคนไหนที่มีความกดดันหรือความกังวลใจในศักยภาพของตนเองพี่เชื่อว่าความรู้พื้นฐานเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดในประเด็นที่มีความหลากหลายและเฉพาะด้านบางครั้งในการสอบข้อสอบอาจจะถามจากสิ่งที่พื้นฐานแต่มีการบูรณาการความรู้ให้ดูยากได้เสมอดังนั้นควรมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้และจัดเก็บความรู้ตามสมควร
 


2.ติดตามข่าวสารบ้านเมืองหลายคนคงตั้งคำถามกับพี่ว่า"ข้อสอบมันก็ออกในที่เรียนนิใช่ครับข้อสอบออกตามกรอบความรู้และทฤษฎีการเรียนแต่อย่าลืมว่ามีใครหลายคนที่เลือกสอบบางอย่างที่จะต้องใช้ทักษะการเขียนเรียงความหรือการวิเคราะห์เชิงลึกเช่นคณะรัฐศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะนิติศาสตร์ฯลฯที่จะต้องบูรณาการความรู้ทั้งกรอบวิชาการและความรู้รอบตัวผ่านสถานการณ์ข่าวสารรวมถึงประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องดังนั้นความรู้รอบตัวเป็นสิ่งที่จำเป็นและสามารถต่อยอดในการคิดวิเคราะห์ในการสอบและการเรียนได้เช่นกัน3.วิเคราะห์จากประเด็นและข้อความ: ด้วยลักษณะข้อสอบปัจจุบันแม้จะเป็นการสอบปรนัยแต่แนวทางการสอบจะมีการวิเคราะห์จากความรู้พื้นฐานรวมถึงกรอบคิดเพิ่มเติมที่แต่ละคนต้องพิจารณาให้ดีถึงความสอดคล้องความเหมาะสมและแนวทางของโจทย์สำหรับวิชาสังคมศึกษาพี่มีความเห็นว่สิ่งที่น้องต้องมีทั้งความรู้พื้นฐานแล้วกรอบคิดในการวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่สำคัญมากและต้องบริหารเวลาให้ดี4.แม่นยำในการตัดสินใจการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญมากทั้งการทบทวนความรู้การหยิบข้อมูลไปใช้ในการสอบไม่ว่าจะแบบปรนัยหรืออัตนัยรวมถึงการวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อค้นหาตัวเองและเดินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกคนจะต้องมีความแม่นยำและเป็นตัวของตัวเองบนพื้นฐานความเหมาะสมและความถูกต้องอีกด้วย

        จะเห็นได้ว่าคำแนะนำที่พี่หยิบมาขยายความนั้นไม่ใช่วิธีการที่ยากสำหรับการวางแผนเตรียมความพร้อมและลงมือทำแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จคือ"ความรับผิดชอบละ"ความสม่ำเสมอที่ระหว่างทางเราจะมีความมั่นคงในการตัดสินใจหรือไม่หรือจะเดินตามกระแสจนเราหาตัวเองไม่เจอจุดนี้น้องๆจะต้องคิดและรับผิดชอบกับการกระทำของตนเพราะพี่เชื่อว่า....

 

"ทุกคนก็มีฝันและมีหัวใจที่พร้อมจะก้าวต่อเสมอ"

 

พบกันตอนหน้าครับ 

 

P'Jun : เจ้าของเพจสรุปสังคม.ปลาย4.0 By P'Jun 

ลงทะเบียนเรียนคอร์สพี่จูนได้ที่ 
https://www.boostup.in.th/institute/tutor/77/course