เตรียมตัวสอบ TCAS 3 BIR รัฐศาสตร์ (นานาชาติ) ธรรมศาสตร์

เตรียมตัวสอบ TCAS 3 BIR รัฐศาสตร์ (นานาชาติ) ธรรมศาสตร์

BMIR หรือ รัฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษหลักสูตรควบตรี-โท (5 ปีจบโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกทำข้อสอบ แบบฝึกหัด จะมีส่วนช่วยมาก ๆ 

การเตรียมตัวสอบข้อเขียน
อ่านข่าวของ bbc  จะทำให้เราคุ้นชินกับพวกคำศัพท์มากขึ้น เพราะส่วนมาก เราจะทำข้อสอบกันไม่ได้เพราะแปลไม่ออกนั่นเอง

 

BMIR (รัฐศาสตร์ตรีควบโท สาขาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นานาชาติ ธรรมศาสตร์)
นั้นรับตรง 100% โดยใน 1 ปี จะรับเพียง 100 คนเท่านั้น โดยศึกษาตลอด 5 ปี ที่ท่าพระจันทร์ 
-----------------------------------
By...พี่ทาม์ย

การเตรียมตัวสอบ BMIR นั้น 
1. จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 4 เทอม (ม.4-5) 2.8 ขึ้นไป 
(หากจบ ม.6 แล้วก็ให้ใช้เกรดรวมทั้งหมด 6 เทอม)
 

2. คณะต้องการน้องที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐาน 
ไม่ว่าจะเป็น TU-GET >500 หรือ CU-TEP >500 หรือ TOEFL >500 หรือ IELT >5.5 หรือ SAT I(CRITICAL READING and WRITING) > 800

ดังนั้นน้องๆ ควรทำคะแนนแค่พอ "ผ่าน" ก็พอ ไม่ต้องตะบี้ตะบันทำให้ได้มาก เพราะไม่มีผลต่อการพิจารณา
BMIR ต้องการเฉพาะคะแนนที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น ดังนั้นน้องจะเลือกสอบอันไหนก็ได้ตามความสะดวก (แต่แนะนำให้สอบ TU-GET เพราะเป็นการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของธรรมศาสตร์ และมีจัดสอบทุกเดือน ค่าสอบเพียง 500 บาทต่อครั้งเท่านั้น
ส่วน CU-TEP นั้นแม้ว่าจะมีลักษณะการสอบที่ง่ายกว่า แต่ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะสามารถใช้ยื่นในปี 2556 ได้ ถึงแม้ว่าทาง BMIR จะกำหนดให้ยื่นคะแนน CU-TEP ได้ก็ตาม ทั้งนี้เพราะ CU-TEP เป็นผลคะแนนมาตรฐานของจุฬาฯ เช่นเดียวกับ TOEFL, IELT, SAT I ซึ่งแม้จะเป็นผลการสอบสากล สามารถนำไปใช้ยื่นสมัครเรียนมหาวิทยาลัยใดๆ ก็ไกด้ในโลก แต่ก็มีจำนวนครั้งในการสอบที่น้อยกว่า และราคาสมัครสอบแพงกว่า แต่ทั้งนี้น้องก็สามารถเลือกสอบได้ตามสะดวก และสามารถเลือกยื่นผลคะแนนที่คิดว่าดีที่สุดของตนเอง
 

ทั้งนี้ในการเตรียมสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานนั้น หากเป็น TU-GET น้องจะต้องเตรียมในส่วนของ Grammar + Structure + Vocab ให้ดี
เพราะข้อสอบมีจุดเน้นที่ยากไม่กี่จุด และที่สำคัญออก Passage ค่อนข้างมาก เกือบ 10 บท หรือมากกว่า ... ส่วน CU-TEP/TOEFL/IELT นั้นพอจะมีในส่วนของ Listening มาช่วย หากน้องมีความถนัดก็สามารถที่จะแบ่งเบาภาษาด้าน Grammar + Structure + Vocab ไปได้บ้าง เพราะออกอย่างละครึ่ง ... ในกรณีของ TOEFL/IELT นั้นจะต้องเตรียมการเขียน Academic Writing ไปด้วย เพราะมีส่วนนี้ในข้อสอบ

 

3. สำคัญที่สุดคือการ "สอบ" ซึ่งเป้นการพิจารณาที่สำคัญมาก
ข้อสอบของ BMIR นั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่ออกมาเป็นข้อสอบชุดเดียว กล่าวคือ ข้อสอบอาจจะออกได้ทั้งแบบ Multiple Choice, Matching, Short Essay, etc. แล้วแต่ปี ทั้งนี้ส่วนที่มักออกทุกปีคือ
 

3.1) Multiple Choice แบบ 5 ตัวเลือก ซึ่งจะเกี่ยวกับ "ความรู้ทั่วไปที่เป็นข่าวดัง" ประมาณ 40% และออก "ความรู้ทั่วไปที่เป็นเนื้อหาพื้นฐานทางการระหว่างประเทศ" 60% ดังนั้นน้องๆ ต้องเตรียมตัวให้ดี ข้อสอบจะออกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (จะออกยากกว่าอินเตอร์คณะอื่นๆ)

3.2) Short Essay โดยจะออกจำนวนข้อแล้วแต่ปี บางปีออก 2 ข้อ บางปีออก 3 ข้อ แต่ในปี 2556 น่าจะออก 3 ข้อ ตอบข้อละประมาณ 8 - 10 บรรทัด โดยจะถามเกี่ยวกับความคิดเห็นทางรัฐศาสตร์การระหว่างเทศ ซึ่งน้องๆ ย่อมต้องมีความรู้ดีพอสมควรจึงจะสามารถเขียนตอบได้ (โดยน้องๆ จะต้องทำคะแนนในส่วนที่เป็น Choice/Mathing/Fill in the Blank/etc. ให้มีคะแนนสูงสุดเรียงลงมาเป็น 400 คนแรกก่อน จึงจะได้รับการตรวจข้อสอบ Short Essay)

 

4) เมื่อผลคะแนนการสอบผ่านทั้งหมดแล้วก็จะชี้วัดว่าจะติดหรือไม่ติดจากการ Interview อีกครั้ง
(ของธรรมศาสตร์จะไม่ใช้ระบบ Score Ranking เหมือนที่อื่น ๆ โดยจะพิจารณาเป็นขั้น ๆ คือ รอบแรกตรวจของสอบ Choice/Mathing/Fill in the Blank/etc. แล้วเอาคน 400 คนแรกที่คะแนนสูงสุดมาตรวจ Short Essay จากนั้นก็จะคัดเหลือประมาณ 150 คนเพื่อมา Interview ซึ่งในแต่ละขึ้นตอนนั้นจะไม่นำเอาผลคะแนนเดิมมาร่วมพิจารณา
เช่น ในรอบ Interview ก็จะพิจารณาเฉพาะคะแนน Interview เลย ไม่เอาคะแนนส่วนอื่นๆ มาคิดด้วย ดังนั้นการสอบในทุกขั้นตอนจึงมีความสำคัญเป้นอย่างมาก)

 

นี่คือทั้งหมดที่ควรเตรียม แต่ทั้งนี้พี่ทาม์ยแนะนำว่าน้อง ๆ ควรเตรียมเพื่อไปเข้าสอบใน ภาคไทยด้วย 
เพราะเป็นการสอบก่อน (ภาคไทยสอบต้นเดือนพฤศจิกายน BMIR สอบกลางเดือนมกราคม ประกาศผลใกล้ๆ กัน)
จะทำให้เราพอทราบแนวโน้มการออกข้อสอบได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ BMIR เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจอยู่แล้ว
เพราะเป็นหลักสูตรแรกและเป็นหลักสูตรเดียวที่มีการสอบในหลักสูตรนานาชาติในสาขาการระหว่างประเทศ
ที่ซึ่งควรต้องมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานอยู่แล้ว อีกทั้งในขณะที่หนูเรียนจบประมาณปี 2559 ไทยก็จะเข้าสู่สมาคมอาเซียนแล้ว
การเรียนในสาขานี้จะเป็นสาขาอนาคตที่จะรองรับการเรียนจบของหนูอย่างทันท่วมที และจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

-----------------------------------
แนะนำนิดนึงว่าคอร์ส BMIR ของ TOPIC มีแตกแยกย่อยหลายคอร์สเพื่อตอบสนองความต้องการหลาย ๆ ด้านของน้อง ๆ

เนื่องจากทุกคอร์สสอนโดยครูพี่ทาม์ยเอง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในกาารเตรียมน้อง ๆ สอบตรงรัฐศาสตร์มายาวนานกว่า 9 ปี ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในการเปิดสอน สอบตรงรัฐศาสตร์และ BMIR เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวที่ทำให้น้องๆ 100% สอบติด BMIR ตั้งแต่ BMIR รุ่นที่ 2 ถึงรุ่นปัจจุบัน ก็จะมีน้องๆ TOPIC มากกว่า 40 คนในแต่ละรุ่น