รอบพอร์ต #DEK66 เอกสารรอบนี้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

รอบพอร์ต #DEK66 
เอกสารรอบนี้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง