#Dek65/66 สายไหนที่ใช่รู้ก่อนสมัครสอบ 7 วิชาสามัญเลือกทีม คณะที่อยากเรียน
คณะในทีมเดียวกัน มีความใกล้เคียงกัน จะใช้วิชาสอบเหมือนหรือคล้ายกัน ถ้าเลือกทีมได้จะได้ไม่ต้องลงสอบทุกวิชา (แต่ละมหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกันในบางวิชา )
#Dek สายหมอ
1. แพทยศาสตร์
2. ทันตแพทย์
3. เภสัชศาสตร์
4. สัตวแพทย์

7 วิชาสามัญ
คณิตฯ, อังกฤษ, ไทย, สังคม,
ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
กสพท วิชาเฉพาะแพทย์
#Dek สายผู้ช่วยหมอ
1. สหเวชศาสตร์
2. พยาบาล
3. สาธารณสุข
4. จิตวิทยา

7 วิชาสามัญ
คณิตฯ, อังกฤษ, ไทย, สังคม,
ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
#Dek สายนักสื่อสาร
1. ครุศาสตร์ 3 วิชาสามัญ  อังกฤษ, ไทย, สังคม +PAT 5
2. ศิลปกรรมศาสตร์ 3 วิชาสามัญ อังกฤษ, ไทย, สังคม +PAT 6
3.1 อักษรศาสตร์-มนุษยศาสตร์ 3.2 นิเทศศาสตร์ 3.3 ท่องเที่ยว 3 วิชาสามัญ อังกฤษ, ไทย, สังคม +PAT 7
#Dek สายนักพัฒนา
1. วิศวกรรมศาสตร์ 5 วิชาสามัญ คณิตฯ, อังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา  +PAT 3
2.1 ประมง 2.2 ไอซีที 2.3 วิทยาศาสตร์ 2.4 เกษตรศาสตร์ 5 วิชาสามัญ คณิตฯ, อังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา 
3. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 วิชาสามัญ คณิตฯ, อังกฤษ, ฟิสิกส์ +PAT 4   
#Dek สายธุรกิจ สังคม
1.1 บัญชี-บริหาร 1.2 เศรษฐศาสตร์ 4 วิชาสามัญ คณิตฯ, อังกฤษ, ไทย สังคม
2.1 นิติศาสตร์ 2.2 รัฐศาสตร์ 4 วิชาสามัญ คณิตฯ, อังกฤษ, ไทย สังคม +PAT 7TCAS ติวบุฟเฟต์
ตามรอยรุ่นพี่
"สอบติด ม.ดังได้ในคอร์สเดียว" 
"คุ้มที่สุดในประเทศ"
สมัครได้ที่ 
https://www.boostup.in.th/buffet

Boostup TCAS ติวบุฟเฟต์ ติวไม่อั้นครบทุกวิชา
GAT PAT 9สามัญ O-NET มากกว่า 140 คอร์ส
.
ด้วยคอร์สติวที่เน้นให้น้องได้ฝึกทำข้อสอบ
พร้อมติวเทคนิค แบบสั้นกระชับ เข้าใจง่าย
กับชุดข้อสอบย้อนหลัง มากกว่า 6 ปี
รวมทั้งหมดมากกว่า 140 คอร์ส ดังนี้
แบ่งเป็น
+ GAT จำนวน 9 คอร์ส
+ PAT จำนวน 46 คอร์ส
+ 9 สามัญ จำนวน 47 คอร์ส
+ O-NET จำนวน 43 คอร์ส
มูลค่าคอร์สมากกว่า 85,500 บาท


สมัครได้ที่ https://www.boostup.in.th/buffet

ทักพี่แอดมินได้ที่ 
Inbox :https://m.me/boostuptutor

CR.Thanasak Thipsuk (Got)