การเตรียมตัว รอบที่1 PGS หลักสูตรรัฐศาสตร์ นานาชาติ จุฬา

การเตรียมตัว รอบที่1 PGS  หลักสูตรรัฐศาสตร์ นานาชาติ  จุฬา 
 


PGS : Politics and Global Studies  เป็นหลักสูตรนานาชาติ 2 สถาบัน โดยจะเรียน 2 ปีแรก
ที่ U of Essex (UK) หรือ U of Queensland (Australia)

... เรียนจบ จะได้ปริญญา 2 ใบไปเลยเท่ๆ 
 


1) นักเรียนโรงเรียนไทย ต้องมีเกรด > 3.00 หรือ
2) IB > 30 หรือ
3) สอบผ่าน Advance Placement (AP) International Diploma หรือ
4) ใช้ IB แะ AP หรือ
5) ต้องผ่านโดยได้คะแนนเต็มของ A-level อย่างน้อย 2 วิชา และต้องได้ C ใน 5 วิชา ของ GCSEs หรือ
6) สอบผ่าน GED หรือ
7) เรียนจบเทียบเท่า ม.6 (High School)

ข้อกำหนด
1) จะต้องมีคะแนน SAT พาร์ท Evidence-Based Reading and Writing (SAT ENG) > 550 หรือมีคะแนน SAT รวม (MATH + ENG) > 1,200
 
2) และ จะต้องมีคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- IELTS > 6.5 โดยที่ทุก band ต้อง > 6 หรือ
- TOEFL > 87 โดยที่ reading > 19, writing > 21, speaking > 20, listening > 19
 


เกณฑ์การพิจารณา :

พิจารณาจาก portfolio + คะแนนภาษาอังกฤษ ผ่านการสัมภาษณ์ 100%
ในสัดส่วนดังนี้
1) ความรู้ทางด้านสถานการณ์โลกและการเมืองระหว่างประเทศ 30%
2) ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 25%
3) ภาวะการเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ 25%
4) การสื่อสารภาษาอังกฤษ 20%

 กำหนดการ (สำหรับ dek 63)
 
รับสมัคร 2 - 17 ธันวาคม 2562 
สัมภาษณ์ (ยังไม่แจ้ง)
ประกาศผล 13 มกราคม 2563
ยืนยันสิทธิ์ 15 มกราคม 2563
เรียกตัวสำรองรายงานตัว 16 มกราคม 2563
ประกาศทางการ 27 มกราคม 2563
 


ค่าเรียน (เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น)
1) กรณีเลือก U of Essex (UK) = ราว 1,837,250 บาท
2) กรณีเลือก U of Queensland (Australia) = ราว 1,892,250 บาท
 

การเตรียมตัว
 
1) SAT + IELTS/TOEFL
2) ความรู้เฉพาะทางรัฐศาสตร์ และ การระหว่างประเทศ (IR)
สามารถเตรียมเหมีอน BIR ได้เลย
สนใจลงทะเบียนเรียนกับครูพี่ทาม์ยได้ที่

https://www.boostup.in.th/institute/tutor/58/course
แนะนำโครงการ “TCAS ติวบุฟเฟต์ ”
คอร์สตะลุยโจทย์ข้อสอบ + พร้อมเนื้อหาเทคนิค
ครบทุกวิชา GAT PAT 9 วิชาสามัญ O-NET
+มากกว่า 100 คอร์ส
+มากกว่า 400 ชั่วโมง
 
เรียนไม่อั้น...ที่เดียวจบ ครบทุกวิชา