รวมเฉลยโจทย์ วิชาคณิต 3 สนามสอบ

รวมเฉลยโจทย์ วิชาคณิต 3 สนามสอบ 
O-net,9วิชาสามัญ,PAT1
โดย ครูพี่นายน์
.
ลงทะเบียนเรียนกับครูนายน์ได้ที่
https://www.boostup.in.th/course/718

สนใจลงทะเบียนเรียนกับครูนายน์ได้ที่

https://www.boostup.in.th/institute/tutor/94/course