ครูพี่นายน์
ฐาปกรณ์ พันธรักษ์

 

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  • การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, โรวเรียนวัดราชบพิร
  • อาจารย์พิเศษ : โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์, โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนโพธิสารพิทยากร, โรงเรียนมหรรณพาราม (ปัจจุบัน), โรงเรียนกุหลาบวิทยา (ปัจจุบัน)
  • ติวเตอร์ : โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ผลงาน

  • หนังสือ Inspire สรุปเข้ม + ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย มั่นใจเต็มร้อย

การศึกษา

  • 2549 - 2554  ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดเบญจมบพิตร​ สายการเรียน : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • 2555 - 2560 ระดับอุดมศึกษา : คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาเอก : การศึกษานอกระบบโรงเรียน - คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 

เกียรติประวัติ

  • ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 เต็ม 100 คะแนน