หลายคนสงสัย เกี่ยวกับระบบ TCAS มาดูคำถาม เกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT

หลายคนสงสัย เกี่ยวกับระบบ TCAS
มาดูคำถาม เกี่ยวกับ

การสอบ GAT/PAT

ที่น้อง ๆ ข้องใจ
พร้อมแล้วไปดูกันเลย… จะได้เตรียมตัวกันทัน
พร้อมทั้งจะได้รู้ว่าตนเองจะต้องเข้าสอบอะไรบ้าง


1.
2.


3.


4.


5.


"TCAS ติวบุฟเฟต์ ”

ครบทุกวิชา GAT PAT 9 วิชาสามัญ O-NET
มากกว่า 400 ชั่วโมง 

เรียนไม่อั้น...ที่เดียวจบ ครบทุกวิชา 


ที่ https://www.boostup.in.th/buffet