ทันตแพทย์ VS ทันตาภิบาล เรียนต่างกันยังไงนะ?มาแล้ว! สำหรับใครที่กำลังสนใจอยากจะเป็นหมอฟัน แต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าสองคณะนี้นั้นเรียนต่างกันยังไง วันนี้พี่มีคำตอบมาให้ค่ะ

ทันตแพทยศาสตร์ 
-เรียน 6 ปี

-ส่งเสริมป้องกัน ได้แก่ เคลือบหลุมร่องฟัน ใช้ฟลูออไรด์ทั้ง Local และ Systemic
ฟื้นฟูช่องปาก ก็ ทำฟันปลอม ไม่ว่าจะแบบถอดได้ ติดแน่น หรือรากฟันเทียม
-มีประกอบวิชาชีพด้านทันตกรรม 
-สามารถรักษา บำบัดโรคในช่องปาก ส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟู
เช่น ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน 
-จัดการกับภาวะอื่นๆ เช่น ติดเชื้อ หรือ เกิด Complication หลังถอนฟัน
ทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล )
-เรียน 4 ปี 

-สามารถ ใช้ฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ เคลือบหลุมร่องฟัน ขูดหินน้ำลาย
-อุดฟันที่ไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน
-ถอนฟันที่ขึ้นปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน