เส้นทางสู่ สาขาบัญชี กับ TCAS 5 รอบ

มาทำความรู้จัก คณะบัญชี หรือ สาขาบัญชี 

ถ้าน้องๆ ต้องการจบไปทำงานด้านสายการบัญชี
ซึ่งเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนนั้น บัญชีไม่ใช่เรียนแค่การทำบัญชี
แต่จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ
คณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่จะทำให้น้องๆ
ได้รู้จักเข้าใจถึงว่าการบัญชีและการเงินต่างกันอย่างไร 
เข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี 


สาขาบัญชี เป็นหลักสูตรที่จะเรียนกัน 4 ปี ตลอดระยะเวลาการเรียนน้องๆ จะเข้าไปเรียนบัญชีหลักๆ ประมาณ 10-15 วิชา
 
สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนนั้น ส่วนใหญ่จะครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานและความรู้ที่จำเป็นในการทำความเข้าใจวิธีการและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในโลกการทำงานด้านบัญชี โดยนี้เป็นเนื้อหาที่จะเรียนโดยทั่วไป เช่น

- เศรษฐศาสตร์มหภาค/จุลภาค
- การเงินการบัญชี
- วิธีการทำวิจัยทางสถิติ
- การลงทุน
- การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ
- การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี
- ข้อกำหนดทางกฎหมาย
- พฤติกรรมของเศรษฐศาสตร์และการเงิน
- การเงินขั้นสูง
- ภาษี

 

    ไปดูตัวอย่างการเปิดรับสาขาบัญชีในระบบ TCAS ซึ่งน้อง ๆ สามารถดูเป็นตัวอย่างได้ว่าจะต้องเตรียมตัวสอบอะไรบ้าง 

ตัวอย่างการรับในระบบ TCAS รอบที่1

ตัวอย่างการรับในระบบ TCAS รอบที่ 2

ตัวอย่างการรับในระบบ TCAS รอบที่ 3
ตัวอย่างการรับในระบบ TCAS รอบที่4ตัวอย่างการรับในระบบ TCAS รอบที่ 5
 

​แนะนำให้น้อง ๆ ติดตามประกาศข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
กันอีกที เพื่อความถูกต้องนะคะ

เตรียมตัวก่อนใคร
แล้วติวฟิต มาพิชิตTCAS ให้อยู่หมัด

เริ่มติว ที่
https://www.boostup.in.th/course