ครูพี่เอิร์ท
ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ

ผลงาน ประสบการณ์     
  

  • ติวเตอร์คณิตศาสตร์ และ ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา NOVA Education Center​
  • อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ​
  • ติวเตอร์ติววิชาคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนต่างๆมากกว่า 500 โรงเรียน

 

 

การศึกษา

  • Master’s degree of Engineering​
  • Faculty of Engineering , Industrial Engineering​
  • Chulalongkorn University , Bangkok , Thailand   And International Coach Federation Leading Authority Australia