ครูพี่จิ๊บ
ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ผู้เขียนหนังสือ ภาษาอังกฤษ English Program (EP) ป.1-5, ป.6 สอบเข้าม. 1 ทั้งหมด 6 เล่ม
 • ติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่สถาบันกวดวิชาชั้นนําของกรุงเทพ
 • ครูสอนภาษาอังกฤษ English Program (EP) คอร์สปิดเทอมที่โรงเรียนอัสสัมชัญลพบุรี
 • ติวเตอร์ภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติที่ Westchester Community College นิวยอร์ก
 • อาจารย์สอน Business English
 • เจ้าของสถาบัน LBE Center

การศึกษา
 • เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรีอักษรศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ
 • เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาโท การศึกษาและเทคโนโลยี University College London, England
 • Effective Online Tutoring Certificate, University of Oxford, England
 • Business Management Practices Certificate, New York University, USA
 • TESOL Certificate, Westchester Community College, USA