เช็กความเฟิร์ม…เสริมความฟิต….พิชิต PAT 7.1

เจาะลึกข้อสอบ PAT 7.1 ด้วยข้อสอบเสมือนจริง 80 ข้อ

แชร์ให้เพื่อน
25.3K
Views
และอีก 1,716 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

         สอนวิธีเตรียมความพร้อมน้อง ๆ ในการสอบ PAT 7.1 ด้วยข้อสอบเสมือนจริง 80 ข้อ
เทคนิคเตรียมพร้อมรับมือกับข้อสอบจริง พร้อมเทคนิคพิชิต PAT 7.1 ที่รับรองว่าได้ผล
แนะนำข้อสอบมีกี่ข้อ และ มีสัดส่วนเท่าไหร่  พร้อมเจาะลึกข้อสอบ วิชา ฝรั่งเศส PAT 7.1จำนวน 3 ชม.

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิคการทำข้อสอบในทุกส่วน
เทคนิคการเดาคำศัพท์ ถึงแม้จะไม่รู้จักคำ ๆ นั้นก็ตาม
เทคนิคการทำข้อสอบไวยากรณ์
เทคนิคเข้าใจข้อสอบส่วนการอ่านจับใจความ
เหมาะสำหรับ

นักเรียนมัธยมปลายสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหา
แนะนำวิชา PAT 7.1 ข้อสอบมีกี่ข้อและมีสัดส่วนเท่าไหร่ พร้อมเฉลยข้อสอบ PAT 7.1 02:53:14
เฉลยข้อสอบ PAT 7.1 Ep.1
00:36:54
เฉลยข้อสอบ PAT 7.1 Ep.2
00:48:08
เฉลยข้อสอบ PAT 7.1 Ep.3
00:46:26
เฉลยข้อสอบ PAT 7.1 Ep.4
00:10:51
เฉลยข้อสอบ PAT 7.1 Ep.5
00:30:55
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย กัญญาภัค หงษ์วิไล เมื่อ 13 พ.ค. 62
สอนดีมากค่ะ

890 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 999 บาท ลด 11%

เรียนได้ 2 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 5 คลิป รวม 2 ชั่วโมง 53 นาที 14 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขัน "Plume d'or 2016" และผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ผู้บรรยายในหัวข้อ « Donner des cours particuliers : parcours professionnel et stratégies d'enseignement de français » ในรายวิชา 413 233 Teaching French As a Foreign Language วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • ได้รับรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ในฐานะนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาแปลฝรั่งเศส-ไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้แปลภาพยนตร์และนิตยสารฝรั่งเศส
 • ผู้เขียนหนังสือรู้ทัน PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศสจัดจำหน่ายทั่วประเทศ, หนังสือเก่งศัพท์ฝรั่งเศส 3,000 คำภายใน 30 วัน (ตีพิมพ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560) และหนังสือ SMART ENGLISH สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษและเตรียมสอบ GAT-9 วิชาสามัญ
 • ล่ามภาษาฝรั่งเศสให้กับศาลจังหวัดสมุทรปราการและสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • นักแปลให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชนต่างๆ รวมทั้งเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษในการประชุมวิชาการนานาชาติการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 • รางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ในฐานะนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาแปลฝรั่งเศส-ไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้บรรยายในหัวข้อ « Donner des cours particuliers : parcours professionnel et stratégies d'enseignement de français » ในรายวิชา 413 233 Teaching French As a Foreign Language วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • ผู้ช่วยวิจัยในโครงการทางภาษาศาสตร์และการแปลที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักข่าวภาษาอังกฤษ เขียนคอลัมน์ลงในวารสารภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Gazette of Chulalongkorn University)
 • นักแปลให้กับนิตยสาร L'Officiel Hommes (L'Optimum) ภาษาฝรั่งเศส-ไทย
 • ผู้ออกข้อสอบ PRE-PAT 7.1 ในโครงการ PRETCAS'60-62 (โครงการจัดสอบ PRE-TCAS ออนไลน์ทั่วประเทศ)

การศึกษา
 • ศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) และเป็นนิสิตในโครงการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • สอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ด้วยโครงการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปล ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมในโครงการนำร่องพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เกรดเฉลี่ย 4.00)
 • เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (เกียรตินิยม)
 • สอบได้คะแนน PAT 7.1 (ความถนัดภาษาฝรั่งเศส) สูงสุดของประเทศรอบ 2/ 54