รวมเกณฑ์คะแนน Admission #Dek62 องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS รอบ 4 และ ค่าสมัครสอบแต่ละสนาม

องค์ประกอบและค่าร้อยละ
ของกลุ่มสาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาระบบ

TCAS รอบที่ 4 (Admission)
แพลนเนอร์วันสมัครสอบ ของ #DEK62 
และ ค่าสมัครสอบแต่ละสนาม


ใครอ่านไม่ทัน แนะนำโครงการ
 

"TCAS ติวบุฟเฟต์”

ครบทุกวิชา GAT PAT 9 วิชาสามัญ O-NET 

มากกว่า 300 ชั่วโมง 

+มูลค่า 39,000 บาท 

 

 

เรียนไม่อั้น...ที่เดียวจบ ครบทุกวิชา 

ที่ https://www.boostup.in.th/buffet