วิชาเฉพาะแพทย์คืออะไร สำคัญอย่างไร?

วิชาเฉพาะแพทย์คืออะไร สำคัญอย่างไร?
 

การสอบเข้าแพทย์ จะแบ่งออกเป็นวิชาสามัญ 70% และ วิชาเฉพาะแพทย์ (ความถนัดทางแพทย์) 30% โดยวิชาวิทยาศาสตร์มีน้ำหนัก 40%ของวิชาสามัญ นั่นก็หมายความว่า ถ้าเทียบกับคะแนน 100% เต็ม โดยรวมคะแนนวิชาเฉพาะแพทย์เข้าไปด้วย วิชาวิทยาศาสตร์จะ เทียบเท่าเพียง 28% ของคะแนนสอบเข้าแพทย์ทั้งหมด น้อยกว่าคะแนนสอบวิชาเฉพาะแพทย์เสียอีก

การสอบเข้าแพทย์ต้องใช้คะแนนดังต่อไปนี้

1.วิชาเฉพาะแพทย์ 30%

2.วิชาสามัญ 70%

แบ่งเป็น - ไทย 10%(7%)

- สังคม 10%(7%)

- คณิต 20%(14%)

- อังกฤษ 20%(14%)

- วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40%(28%)

จะเห็นได้ว่า คะแนนของวิชาเฉพาะแพทย์ มีน้ำหนักต่อการสอบเข้าสูงกว่า

วิชาภาษาไทย สังคม ประมาณ 4 เท่า สูงกว่า วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประมาณ 2 เท่า

และสูงกว่า วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 3 วิชารวมกัน ถ้าเทียบเป็นรายวิชา

เท่ากับว่า คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ มีน้ำหนักมากกว่า วิชาฟิสิกส์ หรือ เคมี หรือ ชีววิทยา ประมาณ 3 เท่า

คอร์ส  วิชาเฉพาะแพทย์ขั้นเทพ !!! 8 วันพลิกชีวิต
ฝึกทำ จากข้อสอบที่ความยากระดับจริง เสมือนจริงที่สุด แนะนำข้อสอบ และวางแผนในการทำข้อสอบ ในวิชาเฉพาะแพท
ที่  https://www.boostup.in.th/course/156.

แนะนำโครงการ
 

"TCAS ติวบุฟเฟต์ ”

ครบทุกวิชา GAT PAT 9 วิชาสามัญ O-NET 

มากกว่า 300 ชั่วโมง 

 

 

เรียนไม่อั้น...ที่เดียวจบ ครบทุกวิชา 

ที่ https://www.boostup.in.th/buffet