ติวสังคมตัวแม่ ครูพี่ก๊อฟฟี่

ติวสังคม กับ สังคมตัวแม่ ครูพี่ก๊อฟฟี่ ยศกร วรรณวิจิตร

คอร์สตะลุยเนื้อหา 5 สาระ
เรียนเนื้อหาที่ต้องเจอในห้องเรียน 
และตะลุยโจทย์เพื่อประยุกต์ใช้ในการเตรียมตัวสอบ
กลางภาค – ปลายภาค 
สนามสอบ O-NET 9วิชาสามัญ 

กับ 5 สาระ
1 ศาสนา 
2 ประวัติศาสตร์สากล และ ประวัติศาสตร์ไทย 
3 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย 
4 ภูมิศาสตร์ 
5 เศรษฐศาสตร์

ที่ https://www.boostup.in.th/course/660

#tcas #สังคมศึกษา #onet #วิชาสามัญ