เตรียมตัวสอบ PAT ให้ติดมหาวิทยาลัยที่ใช่

มาทำความรู้จัก ข้อสอบ PAT กันก่อน
การสอบ PAT (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การสอบวัดความถนัดเฉพาะทางวิชาการและวิชาชีพ
แบ่งออกเป็น 7 ชุด 13 ความถนัด ให้เลือกสอบ ดังนี้
 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ แบ่งย่อยออกเป็น
 • -ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 • -ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 • -ความถนัดทางภาษาจีน
 • -ความถนัดทางภาษาญีปุ่น
 • -ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 • -ความถนัดทางภาษาบาลี
 • -ความถนัดทางภาษาเกาหลี
รูปแบบข้อสอบจะมีทั้งปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน

รอบรับตรง ส่วนใหญ่ก็จะใช้คะแนนสอบ GAT/PAT 
เพราะรับตรงโครงการนั้น ๆ จะเสร็จสิ้นก่อนจะสอบ GAT/PAT จึงใช้ได้แค่รอบเดียว ดังนั้นน้อง ๆ ม.6 ควรลงสมัครสอบ GAT/PAT ไว้  จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในรอบรับตรง   เมื่อรู้ว่าต้องสอบอะไร และเน้นอ่านตรงไหนที่สำคัญแล้ว น้อง ๆ ก็ต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ ว่าจะสอบวิชาอะไรบ้าง และวางแผนการอ่านหนังสือ 

เคล็ดลับคือ การทำข้อสอบเก่าไว้เยอะ ๆ
    ข้อสอบ PAT ถือเป็นข้อสอบที่ยากถ้าใครคิดว่าอ่านหนังสือแล้วจะไปสอบ 
ขอบอกว่าเสี่ยงมาก ๆ เลย


ขอแนะนำโครงการ

"TCAS ติวบุฟเฟต์ ”

ครบทุกวิชา GAT PAT 9 วิชาสามัญ O-NET
มากกว่า 400 ชั่วโมง 

เรียนไม่อั้น...ที่เดียวจบ ครบทุกวิชา 


ที่ https://www.boostup.in.th/buffet