ก.พ. 2562 ปรับใหม่ ข้อสอบเหลือ 1 ชุด ไม่มีพัก

ก.พ. 2562 ปรับใหม่ ข้อสอบเหลือ 1 ชุด ไม่มีพัก

.
อ่านต่อได้ที่เว็บ สำนักงาน ก.พ.

https://ocsc2.job.thai.com/ocsc2019
 พบกับคอร์ส ที่จะช่วยให้สอบ ก.พ.ผ่านได้ในครั้งเดียว  

​ครบทุกประเด็น ครบทุกรูปแบบโจทย์ พิเศษกับสูตรลัดการคิดในบางรูปแบบโจทย์ที่จะทำให้เราเข้าถึงคำตอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว


สมัครเรียนได้ที่
https://www.boostup.in.th/ocsc