ตะลุยโจทย์เรื่อง เซต

ตะลุยโจทย์เรื่อง "เซต"
โดยพี่คิว
.

เซตเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลายที่ง่ายและน่าเก็บคะแนนอย่างมาก 
เซตออกสอบใน 
ข้อสอบ PAT1 ปีละ  2 ข้อ 
และ ข้อสอบ O-NET ปีละ  2 ข้อ


 

#set

ไม่ออกสอบเต็มๆแต่ออกปนกับบทอื่นๆ  พื้นฐานเซตที่ต้องรู้คือ สมาชิก  สับเซต และการดำเนินการทั้ง 4 ตัวคือ ยูเนียน อินเตอร์เซค ผลต่าง และคอมพลีเมนต์
สนใจลงทะเบียนเรียนคอร์สพี่คิวได้ที่

https://www.boostup.in.th/institute/tutor/101/course