รีวิว น้องอู๋ เพชรภูมิ รุ่งนภาวิเชฐ คนเก่งจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

น้องอู๋  เพชรภูมิ รุ่งนภาวิเชฐ 
สมาชิก BoostUp.in.th  
คนเก่งจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
น้องอู๋  เพชรภูมิ รุ่งนภาวิเชฐ
สมาชิก BoostUp.in.th 
คนเก่งจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สอบติด
 
       1) วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล (TCAS 2 โควต้าภาคเหนือ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
       2) BSAC คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิชาเคมีประยุกต์ (admission 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
       3) วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี TCAS3/1

 
       4) วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตร นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS3/1
 
        5) วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ ความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  TCAS3/2

 
        6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง TCAS3/1
 
ด้วยคะแนน
PAT3 : 168
CU - AAT(math): 520
CU - ATS (chemistry) : 410
CU - ATS (physic) : 420
 
เรียนกับพี่นัน  ได้เทคนิคเยอะมาก และการใช้สูตรแบบไม่ต้องจำ การใช้สูตรและแก้โจทย์แบบเข้าใจ
สอนแบบกันเอง ได้เทคนิคในการทำข้อสอบให้ทัน เน้นบทที่ออกสอบบ่อย
 
น้องอู๋เรียนคอร์สติวออนไลน์กับ BoostUp.in.th ในคอร์ส https://www.boostup.in.th/course/135
และ https://www.boostup.in.th/course/130 ของพี่นัน
 
พบเคล็ดลับแบบเจาะลึกในการเตรียมตัวก่อนสอบ เพิ่มเติมได้ที่  http://bit.ly/BoostUpLine