สมัครใช้งาน

สมัครใช้งานโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลทั้งหมด เลือกสมัครโดยใช้

สมัครโดยใช้บัญชี Line

หรือ หากท่านไม่ได้ใช้ Facebook หรือ Gmail สามารถคลิกปุ่มด้านล่าง

สมัครใช้งาน

กรอกข้อมูลของท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการเรียน
และจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน

อัพโหลดรูป

หากไม่พบ โรงเรียน แจ้งเพิ่ม โรงเรียน ที่นี่

ป้อนที่อยู่เพื่อใช้เป็นที่อยู่ในกรณีที่สถาบันส่งเป็นหนังสือประกอบการเรียน เมื่อสมัครเรียน