ครูพี่เมย์
อทิตยา ทรงศิริ

ผลงาน, ประสบการณ์สอน
  • สอนพิเศษภาษาญี่ปุ่นมา 2 ปี
  • เป็นล่ามตามงานอีเวนท์
  • สอนพิเศษเด็กเตรียมอุดม ผ่าน N4 สองคน
  • ผ่าน N5 อีก 2 คนจากสตรีวิทยา
  • ผ่าน N5 อีก 1 คน จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  • ระดับภาษาญี่ปุ่น : N3
  • คะแนน PAT7.3 อยู่ที่ 250/300 คะแนน


การศึกษา
  • โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ สาย ศิลป์-ญี่ปุ่น
  • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี2 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น