ครูพี่โอม
พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
  • ติวเตอร์รับเชิญ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ (ติวมาม่า) 3 ปีซ้อน
  • ติวเตอร์รับเชิญ โรงเรียนมัธยมปลาย ชั้นนำ กว่า 15 โรงเรียน
  • เจ้าของสถาบัน Forward English สถาบันเพื่อการติวภาษาอังกฤษ เพื่อพิชิตทุกสนามสอบ Gat/Onet/9วิชา/CU-TEP/TU-GET 

การศึกษา
  • เกียรตินิยมอันดับ 1 BBA ธรรมศาสตร์ / เหรียญทองภาษาอังกฤษ .ปลาย 3 ปีซ้อน "Saint Gabriels" และ GAT ที่ 1 ประเทศ
  • MBA SASIN จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย