ครูพี่ท๊อป
ธนภัทร พัชรตระกูล

ผลงาน , ประสบการณ์
 

  • อาจารย์ประจำโรงเรียนกวดวิชา TheBTS​
  • อาจารย์พิเศษโรงเรียนราชินีบน​
  • วิทยากรพิเศษ  บรรยายแก่โรงเรียนต่าง ๆ

​เช่น โรงเรียนเซนโยเซฟระยอง , โรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา ,โรงเรียนสวนกุหลาบ  รังสิต และโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ

 

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วศ.บ จุฬาฯ)