ครูพี่พีค
สุเมธินท์ แสงไตรรัตน์นุกูล

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
  • ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 15 ปี
  • วิทยากรรับเชิญที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำ
  • วิทยากรรับเชิญที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

การศึกษา
  • Master of Arts in Applied Linguistics (TESOL) The University of Sydney, Australia