ครูพี่ตั้ว (Physics Blueprint)
ณัฐพล ทิพธัญญาธร

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
  • ประสบการณ์สอนฟิสิกส์และความถนัดวิศวะ 13 ปี
  •  คะแนนสอบฟิสิกส์ entrance 95/100
  • คะแนนสอบ PAT3 264/300
  • เคมีโอลิมปิค  สอวน. (ค่าย 1 &2) / สสวท. (รอบ 1)
  • วิทยากรรับเชิญโรงเรียนชั้นนำ (ระยองวิทยาคม, ราชวินิตบางแก้ว, อัสสัมชัญศึกษา, กุหลาบวิทยา, บางพลีราษฎร์บำรุง, ห้วยยางศึกษา  เป็นต้น)
  • วิศวกรบริษัท PTT Global Chemical (ได้รับเลือกเข้าทำงานตั้งแต่เรียนปี 3)
 
 

ประวัติการศึกษา

  •  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย