ครูพี่จวง
ปารมี ไวจงเจริญ

ผลงาน ประสบการณ์  
  • อาจารย์พิเศษวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.ปลาย ประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา , สามเสนวิทยาลัย และเทพศิรินทร์
  • อาจารย์รับเชิญสอนสังคมศึกษาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาทิเช่น อบจ.ขอนแก่น , อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ , อบจ.ชัยภูมิ , อบจ.ศรีสะเกษ , อบจ.พิจิตร , อบจ.อุทัยธานี และอื่น ๆ
  • อาจารย์รับเชิญสอนสังคมศึกษาในโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ปัตตานี จัดโดย สพฐ. ร่วมกับ รร.สตรีสมุทรปราการ
  • วิทยากรรับเชิญอบรมครูสังคมศึกษาให้กับหลายหน่วยงาน อาทิเช่น
            1.  อบรมครูสังคมศึกษาในมหกรรมการศึกษา EDACA Thailand อิมแพค เมืองทองธานี
            2. อบรมครูสังคมศึกษาให้กับคณะครูอาจารย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์
            3. อบรมครูสังคมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดย สพฐ. ร่วมกับ สพท.ปัตตานี เขต 1
            4. อบรมครูสังคมศึกษา ให้กับ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี - ชุมพร)
            5. อบรมครูสังคมศึกษา ให้กับ อบจ.เพชรบูรณ์
            6. อบรมครูสังคมศึกษาให้กับคณะครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ในโครงการความร่วมมือระหว่าง มศว และ กทม.
            7. อบรมครูสังคมศึกษาในสังกัด สพฐ. ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คูปองครู) ในโครงการความร่วมมือระหว่าง มศว
และสถาบันคุรุพัฒนา
  • อาจารย์รับเชิญสอนสังคมศึกษาให้กับ บ.กันตนามูฟวี่ จก. , ธนาคารออมสิน และเขื่อนภูมิพล
           
การศึกษา
  •     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (การสอนสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย