ครูพี่ป้อม
วัชรินทร์ ยกย่อง

ผลงาน ,ประสบการณ์
  • สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 & ม.4-6 เตรียมสอบเข้า รร.เตรียมอุดมฯ, เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (PAT, 9วิชาสามัญ, SAT ฯลฯ) และเตรียมสอบเพิ่มคะแนนในโรงเรียน มากกว่า 12 ปี
  • สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ป.ตรี & ป.โท (calculus1-3, basic mathematics , advanced mathematics)
  • ผู้ช่วยสอน (TA) อาจารย์จุฬาฯ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า ขณะเรียน ป.โท
  • ผู้ช่วยงานวิจัย ภาควิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯ ขณะเรียน ป.โท

การศึกษา
  • มัธยมปลาย  เข้าค่ายโอลิมปิค & โครงการ สอวน คณิตศาสตร์
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.ไฟฟ้า) จุฬาฯ
  • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.ม.ไฟฟ้า) จุฬาฯ