ครูพี่ท๊อป
ธนภัทร พัชรตระกูล

ผลงาน , ประสบการณ์
  • อาจารย์ประจำโรงเรียนกวดวิชา TheBTS
  • อาจารย์พิเศษโรงเรียนราชินีบน
  • วิทยากรพิเศษ  บรรยายแก่โรงเรียนต่าง ๆ
 ​เช่น โรงเรียนเซนโยเซฟระยอง , โรงเรียนอัสสัมชัญ  ศรีราชา  , โรงเรียนสวนกุหลาบ  รังสิต  และโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ


 การศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วศ.บ จุฬาฯ)