ครูพี่กาญจน์
ชุติกาญจน์ เนียมสกุล

ผลงาน , ประสบการณ์
  • แนะนำเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่นักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนมัธยมปลายไซเคียว จังหวัดเกียวโต
  • สอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นขณะกำลังศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนแนะนำการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโดชิฉะในงาน Japan Education 2016

การศึกษา 
  • คณะอักษรศาสตร์ (ภาษาตะวันออก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย