ครูพี่หนุ่ม
มนัส สามารถกุล

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
  • ผู้สอนโครงการติวสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ PEPREIN Genius Generation ปีพ.ศ. 2555 - 2556
  • อาจารย์ผู้สอนติวสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กว่า 5 ปี
  • เป็นวิทยากรบรรยายวิชารัฐศาสตร์และสังคมศึกษากว่า 30 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนเทพศิริทร์, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร. เป็นต้น
  • ให้สัมภาษณ์หัวข้อนักการเมืองที่ประชาชนต้องการ ทางช่อง TPBS
  • ให้สัมภาษณ์รายการเวคคลับ (Wake Club) การเตรียมตัวสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา
  • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (รบ.) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์