ครูแบงค์
ทรงพล พวงพิมล

ชื่อ ทรงพล พวงพิมล  (แบงค์)BANK
การศึกษา 
ปริญญาตรี Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
ประสบการณ์การทํางาน
ตำแหน่ง Senior Engineer ด้าน วิศวกรโครงการ และ วิศวกรกระบวนการผลิต
บริษัทในเครือ SCG Chemicals และ PTT GC ​มากกว่า 10 ปี ในโรงงานปิโตรเคมี

ประสบการณ์ สอนหนังสือ (คณิต/ฟิสิกส์/เคมี/ชีวะ) มากกว่า 14ปี                                                                                        
ติว นร.เข้า แพทย์/วิศวะ ม.ดัง สอบติด 100%ทุกรุ่น
ติวเคมี ม.ปลาย สถาบัน The tutor
อ.รับเชิญพิเศษ รร.ยอเซฟอุปถัมป์