ครูพี่อีฟ
พัชรธิดา บุญมาก

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน
  • ประการณ์สอนภาษาเกาหลีมากกว่า 3 ปี และออกข้อสอบภาษาเกาหลี
  • ธุรกิจติดต่อกับชาวเกาหลีใต้
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะจิตวิทยา วิชาโท ภาษาเกาหละ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย