ครูพี่ตึก
อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน
  • วิทยากรวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม รายการ ตื่นมาติว ทางช่อง GMM
  • ติวเตอร์รับเชิญ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม โครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ติวเตอร์รับเชิญ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม โครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ติวเตอร์รับเชิญ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม โครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประธานโครงการติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี2548 ชื่อโครงการ “ติวเข้าเส้น”
  • ผู้เขียนหนังสือหมวด “สถาปัตย์”และ “ศิลปกรรม”
-คู่มือเตรียมสอบ “ความถนัดทางสถาปัตยกรรม” สำนักพิมพ์ HI-ED
นามปากกา “อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา”
-ติวโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย “ความถนัดทางสถาปัตยกรรม” สำนักพิมพ์ HI-ED 
นามปากกา “อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา”
- ความถนัดทางสถาปัตยกรรม FOR PORTFOLIO สำนักพิมพ์ HI-ED 
นามปากกา “อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา”
-คู่มือเตรียมสอบ “ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์” (รวมข้อสอบ) (PAT6)สำนักพิมพ์ HI-ED 
นามปากกา “อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา”
-บทสรุป “ความถนัดทางสถาปัตยกรรม” สำนักพิมพ์ ติวsociety
นามปากกา “ครูพี่ตึก”
-คู่มือเตรียมสอบ “ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์” (PAT6)สำนักพิมพ์ ติวsociety 
นามปากกา “ครูพี่ตึก”
-ก้าวแรกสู่ศิลปกรรมศาสตร์” สำนักพิมพ์ ติวsociety 
นามปากกา “ครูพี่ตึก”
-วาดเส้น สำนักพิมพ์ ติวsociety 
นามปากกา “ครูพี่ตึก”
-สังคมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (21 ถาปัด)” สำนักพิมพ์ ติวsociety 
นามปากกา “ครูพี่ตึก”
-ISOMETRIC สำหรับ PAT3 และ PAT4 สำนักพิมพ์ ติวsociety 
นามปากกา “ครูพี่ตึก”
  • ติวเตอร์ประจำ สถาบัน 2BEE school of art สาขา BTSราชเทวี กทม.และตึกน้ำ ชลบุรี
 
ประวัติการศึกษา :    
 ระดับปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
                              ลาดกระบังสาขา สถาปัตยกรรม