ครูพี่แจ็คกี้
ดิศธร​ โรจน์ภัทรกิจ

ป.ตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติวเตอร์วิชาสังคม + ภาษาไทย + GAT ไทย
ประสบการณ์สอน 10 ปี
นักเขียนตำราวิชาการวิชาสังคม + ภาษาไทย + GAT ไทย
 
เจ้าของแฟนเพจด้านวิชาการ : P_Jax
ผลงานวิทยากรรับเชิญโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน มากกว่า 30 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการติว GAT/PAT อบจ. กำแพงเพชร อบจ. ร้อยเอ็ด อบจ. สมุทรสงคราม โครงการติว ม.6 โรงเรียนสังกัด กทม. ฯลฯผลงงานวิทยากรรับเชิญโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
1. โรงเรียนพิชญะศึกษา นนทบุรี
2. โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี
3. โรงเรียนบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
4. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ
5. โรงเรียนสูงเนิน โคราช
6. โรงเรียนขาณุวิทยา กําแพงเพชร
7. โรงเรียนตะกั่วป่า จ.พังงา
8. โรงเรียนอัสสัมชัญ ลํานายรายณ์
9. โรงเรียนภักดีชุมพล ชัยภูมิ
10. โรงเรียนประทาย โคราช
11. โรงเรียนบุญเหลืออนุสรณ์ โคราช
12. โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
13. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
14. โรงเรียนประทาย นครราชสีมา
15. โรงเรียนสายปัญญา รังสิต
16. โรงเรียนลําปลายมาศ บุรีรัมย์
17. โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี
18. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ร้อยเอ็ด
19. โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา
20. โรงเรียนศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
21. โรงเรียนนครสวรรค์
22. โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช
23. โรงเรียนละแมวิทยา ชุมพร
24. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา บางบอน
25. โรงเรียนลาซาล กรุงเทพมหนาคร
26. โรงเรียนธัญบุรี ปทุมธานี
27. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบฯ
28. โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี
29. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
30. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
31. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
32. โรงเรียนอักษรพัทยา ชลบุรี
รวมทั้ง โครงการติว GAT/PAT อบจ. กําแพงเพชร และโครงการติว ม.6 โรงเรียนสังกัด กทม. ฯลฯโรงเรียนและอื่นๆ อีกมากมาย อบจ.ร้อยเอ็ด อบจ. สมุทรสงคราม