ครูพี่ตูน
ศิลา สุขรัศมี

ผลงาน , ประสบการณ์สอน
  • ติวเตอร์ที่สอบได้ คะแนน PAT1 อยู่ในกลุ่ม TOP ของประเทศ 6 ครั้งติดต่อกัน  โดยได้คะแนน PAT1(..59) 300 คะแนนเต็ม
  • สอบได้ 100 คะแนนเต็ม คณิต 9 สามัญ (..59)  และ วิชาสามัญ (ปี 57) 100 คะแนนเต็ม
  • อาจารย์สอน รร.กวดวิชา RAC  11 ปี
 

 

การศึกษ

  • เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย