เทคนิคยิงโฆษณาเฟสบุ๊คแบบง่าย

ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP

แชร์ให้เพื่อน
3.2K
Views
และอีก 1,450 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

คอร์ส เทคนิคยิงโฆษณาเฟสบุ๊คแบบง่าย
 
ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้ 
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันในช่องทางการตลาดที่หลากหลายได้

สิ่งที่จะได้รับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีความรู้ด้านการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์
ผลิตภัณฑ์สามารถมีมูลค่าเข้าสู่ระบบตลาดได้
เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น
เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป

เนื้อหา
เทคนิคยิงโฆษณาเฟสบุ๊คแบบง่าย 00:38:27
ทำไมต้องโฆษณาผ่าน Facebook
00:06:36
การทำการตลาดผ่าน Facebook ต้องทำอย่างไรบ้าง
00:03:04
การซื้อโฆษณา Facebook มีกี่วิธี อะไรบ้าง
00:05:09
การซื้อโฆษณาเฟสบุ๊คด้วยการ Boost post
00:04:16
การซื้อโฆษณาเฟสบุ๊คด้วยการ Ads Manager
00:03:34
การสร้างโฆษณา Facebook 5 ขั้นตอนด้วย Ads Manager
00:15:48
คะแนนรีวิว
4.8 จาก 5

โดย กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เมื่อ 03 ธ.ค. 63
ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้นี้..

โดย กลุ่มอาชีพตำบลบางงา เมื่อ 17 พ.ย. 63
มีประโยขน์

โดย นางทศพร ทองปุย เมื่อ 08 พ.ย. 63
ดีค่ะ ใช้อยู่ค่ะ

โดย นางโสภา กาวิชัย เมื่อ 06 พ.ย. 63
ทำตามได้ง่าย

โดย เวลธี เฮอร์เบิล โซป (Wealthy Herbal Soap) เมื่อ 26 ต.ค. 63
ขอบคุณค่ะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น

โดย กลุ่มดาวนะค่ะ เมื่อ 26 ต.ค. 63
พอเข้าใจค่ะ

โดย กิ๊ฟช็อบนาขาม เมื่อ 10 ต.ค. 63
ดี

โดย นายวิทยา ศรีเกตุ เมื่อ 05 ต.ค. 63
อ.อธิบายได้ละเอียดดี แต่สมองผมรับได้ปานกลาง

โดย บ้านเพื่อสุขภาพ เมื่อ 04 ต.ค. 63
เข้าใจการโฆษณามากขึ้น

โดย ผิงอัน เฮอแบ็ล แอนด์ โลแค็ล เมื่อ 03 ต.ค. 63
เพิ่มความรู้จากที่เคยเรียนมามากๆค่ะ พีคมากกับเรื่องยิงแอดผ่านตัวจัดการเพจแตกต่างจากการยิงแอดจากเพจ เยี่ยมค่ะ

ฟรี

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 0 บาท ลด 99.99%

เรียนได้ 2 ปี
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 6 คลิป รวม 38 นาที 27 วินาที
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)
อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน
ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กูรูที่ปรึกษาด้านดิจิทัล SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์
วิทยากรด้านการตลาดดิจิทัล

การศึกษา

กำลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ประกาศนียบัตรเรียนดี)
– สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี/ใบรับรองการบินระหว่างประเทศ การบินบัณฑิต จากสถาบันการบินพลเรือน 
– สาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สถาบันการบินพลเรือน  

ประสบการณ์การสอนและวิทยากรพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
วิทยากรเกี่ยวกับธุรกิจ E- Commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคงอีสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
วิทยากรอบรมด้านสื่อดิจิทัล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วิทยาการอบรมด้านการตลาดดิจิทัล Digital Marketing สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED
วิทยากรพิเศษอบรมสื่อดิจิทัลเพื่อเยาวชน กระทรวงวัฒนธรรม
วิทยาอบรบโครงการพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom Google Meet สำนักพัฒนาสมรรณะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
วิทยากรด้านดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง SME Thailand
วิทยากรด้านดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ออมสินสูงวัย ธนาคารออมสิน
วิทยากรการทำสื่อออนไลน์ อบรมภูมิภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยากรอาจารย์พิเศษ “เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต”  บริษัทจ๊อปไทยดอทคอม
วิทยากรอบรมการสื่อสารการตลาดออนไลน์ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
วิทยากรอบรมการตลาดผ่าน Facebook 360องศา ชมรมรถสวย ศรีนครินทร์
วิทยากร SMART ASEAN Educations HUB ภูมิภาคอาเซียน เครื่องข่ายอาจารย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
วิทยากรหลักสูตร MAPS+ การบริการด้านสื่อและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยูรกิจบัณฑิตย์
วิทยากรอาจารย์พิเศษ Google (Google Educations APP) บริษัท Google Thailand
วิทยากรอาจารย์พิเศษบรรยายด้านดิจิทัล “เปลือยดิจิทัล สู่อาเซียน”
วิทยากรอาจารย์พิเศษ เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัล ให้ผู้บริหารและอาจารย์
วิทยากรอาจารย์พิเศษให้กับกระทรวงไอซีที เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที
วิทยากรพิเศษอบรมครูให้กับ Google Thailand เกี่ยวกับ Google Classroom
วิทยากรรับเชิญให้กับ Youtube , Facebook, Line การตลาดออนไลน์
วิทยากรบรรยาย “สาขาอาชีพแห่งอนาคต” โรงเรียนทั่วประเทศ
วิทยากรพิเศษอบรม “กาารตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook” ตัวแทนประกันทั่วประเทศ
อาจารย์สอนวิชาการวางแผนกลยุทธ์โฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์สอนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล Facebook , Youtube , Google , Line คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ทํางานและผลงาน

ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กูรูดิจิทัลดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | ISMED
ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ บริษัท วรรณกานต์ สตีล จำกัด
คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น บทความด้านดิจิทัลและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ด้านดิจิทัล
คอลัมนิสต์บทความออนไลน์ด้านดิจิทัล Aj.Tonrak
ผู้จัดการเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ www.eduzones.com
ผู้จัดการเว็บไซต์ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
อดีตพนักงาน Operation สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
อดีตพนักงาน Booking Reservation คูเวตแอร์เวย์ 
ประกาศนียบัตรและใบรับรอง

ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจประเมิน สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Certificate Google Educations Work shop by Google
Certificate Of Oral Presentation Faculty Of Communication Arts
Certificate 6th International Conference On Language , Education ,Humanities & Innovation
Certificate of Completion from Facebook blueprint-eLearning (Create Facebook Ads, Instagram for Business)