เจาะประเด็นเข้ม!! คัดเฉพาะวิชา เคมี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ TCAS

สรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ออกข้อสอบบ่อยของวิชาเคมี

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
แชร์ให้เพื่อน
62.2K
Views
และอีก 5,524 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

    ในคอร์สนี้จะเน้นการสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญ จุดที่ออกข้อสอบบ่อย ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด
วิเคราะห์เก็งข้อสอบในการสอบวิชาเคมี อีกทั้งยังเก็งแนวโน้มของข้อสอบเคมีที่ออกบ่อย
(อัปเดตเอกสารสุป วันที่ 15 พ.ย. 61)

หัวข้อหลักในคอร์สนี้

 • เคมีวิเคราะห์ (ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรด-เบส)
 • เคมีอินทรีย์ (สารประกอบคาร์บอน ชีวโมเลกุล เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) - เคมีอนินทรีย์ (อะตอมและตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี)
 • เคมีฟิสิกัล (ก๊าซของแข็งของเหลว อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิริกริยาไฟฟ้าเคมี)
จำนวน  9 ชม.

สิ่งที่จะได้รับ
สรุปจุดเน้นในแต่ละเนื้อหา
ชี้เฉพาะจุดผิดในเนื้อหาเคมีที่นักเรียนมักผิด
วิเคราะห์ข้อสอบเคมีย้อนหลัง
เก็งแนวโน้มของข้อสอบเคมี
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ที่ต้องการเทคนิคการทำข้อสอบ และความเป็นเลิศในการวิเคราะห์ข้อสอบ และการคิดอย่างเป็นระบบ

เนื้อหา
เคมีวิเคราะห์ (ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรด-เบส) 02:07:15
Analytical chemistry 1
00:18:27
Analytical chemistry 2
00:11:26
Analytical chemistry 3
00:26:43
Analytical chemistry 4
00:19:25
Analytical chemistry 5
00:14:58
Analytical chemistry 6
00:12:40
Analytical chemistry 7
00:06:25
Analytical chemistry 8
00:07:21
Analytical chemistry 9
00:09:50
เคมีอินทรีย์ (สารประกอบคาร์บอน ชีวโมเลกุล เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) - เคมีอนินทรีย์ (อะตอมและตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี) 05:11:26
Inorganic chemistry 1
00:12:24
Inorganic chemistry 2
00:09:23
Inorganic chemistry 3
00:10:18
Inorganic chemistry 4
00:08:18
Inorganic chemistry 5
00:07:43
Inorganic chemistry 6
00:09:45
Inorganic chemistry 7
00:13:36
Inorganic chemistry 8
00:10:47
Inorganic chemistry 9
00:10:48
Inorganic chemistry 10
00:02:54
Inorganic chemistry 11
00:07:18
Inorganic chemistry 12
00:26:17
Inorganic chemistry 13
00:07:18
Inorganic chemistry 14
00:18:05
Inorganic chemistry 15
00:10:38
Inorganic chemistry 16
00:06:40
Inorganic chemistry 17
00:17:42
Organic Chemisty 1
00:15:00
Organic Chemisty 2
00:16:10
Organic Chemisty 3
00:11:32
Organic Chemisty 4
00:09:10
Organic Chemisty 5
00:10:11
Organic Chemisty 6
00:22:49
Organic Chemisty 7
00:23:44
Organic Chemisty 8
00:03:51
Organic Chemisty 9
00:05:43
Organic Chemisty 10
00:03:22
เคมีฟิสิกัล (ก๊าซของแข็งของเหลว อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิริกริยาไฟฟ้าเคมี) 01:27:42
Physical Chemistry 1
00:19:32
Physical Chemistry 2
00:06:00
Physical Chemistry 3
00:09:59
Physical Chemistry 4
00:07:13
Physical Chemistry 5
00:14:12
Physical Chemistry 6
00:11:33
Physical Chemistry 7
00:05:50
Physical Chemistry 8
00:07:23
Physical Chemistry 9
00:06:00
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย ศรีสุนันทา ทาเงิน เมื่อ 27 ม.ค. 62
สอนสนุกเข้าใจดีค่ะ

เต็มแล้ว

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
เรียนได้ 99 วัน เริ่มวันที่ 04 พ.ย. 62
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 45 คลิป รวม 8 ชั่วโมง 46 นาที 23 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์  

 • ผู้ร่วมเขียนหนังสือ ของสำนักพิมพ์ไอดีซีพรีเมียร์
1.สรุปเข้มวิชาเคมีมั่นใจเต็ม  100
2.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบโลก อวกาศและดาราศาสตร์ฉบับ TCAS มั่นใจเต็ม 100
3.สรุปหลักคิดพิชิตข้อสอบ PAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
 • วิทยากรโครงการติว Boost up ของโครงการ Admission Premium
 • วิทยากรประจำโครงการพี่ช่วยน้อง สถาบันพัฒนาความรู้บ้านจามจุรี นครศรีธรรมราช
 • เจ้าของสถาบัน ศูนย์วิชาการบ้านความรู้ครูไตเติ้ล
 • อาจารย์พิเศษห้องเรียนโครงการหลายโรงเรียน เช่น  โรงเรียนบดินทรเดชา สิงสิงหเสนีย์2 , โรงเรียนกุหลาบวิทยา , โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นต้น
 • วิทยากรสรุปเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรายวิชา เคมี  , โลกและดาราศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
การศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ผลคะแนนอันดับที่ 1 ของสายระดับ) 
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ( สอบคัดเลือกได้เป็นอันดับ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษานอกระบบโรงเรียน - วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ปริญญาโท  กำลังศึกษาสาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย