มาแล้ว!!!! คอร์ส intensive 2562 ตะลุยโจทย์ 1000 ข้อมาแล้ว!!!! คอร์สintensive 2562 ตะลุยโจทย์ 1000 ข้อ
ภาคทฤษฎีสถาปัตย์ทฤษฏีสถาปัตย์ออกข้อสอบถึง30-50% หรือประมาณ 90-150 คะแนนจากคะแนนเต็ม 300 คะแนน
คอร์สนี้จึงสำคัญมากๆสำหรับน้องๆที่จะสอบเข้าคณะนี้ในทุกสาขา
ใครไม่สอนแต่พี่ตึกสอน และสอนโดยละเอียดแบบเข้มข้นสุดๆ
บทเรียนที่จะสอนในคอร์สintensive2562
**PART 1 ออกข้อสอบ 20% หรือ 60 คะแนนจาก 300 คะแนน
ภูมิสถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมเขตร้อน/โครงสร้างสถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมไทย/ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและตะวันตก/การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
**PART 2 ออกข้อสอบ 20% หรือ 60 คะแนนจาก 300 คะแนน
Isometricและแสงเงาที่ถูกต้องของisometric
**PART 3 ออกข้อสอบ 20% หรือ 60 คะแนนจาก 300 คะแนน
Pattern(การฝนภาพ)และองค์ประกอบศิลป์
**PART 4 ออกข้อสอบ 20% หรือ 60 คะแนนจาก 300 คะแนน
การออกแบบสัญลักษณ์LOGO&SYMBOL
**PART 5 ออกข้อสอบ 20% หรือ60 คะแนนจาก 300 คะแนน
การเขียนภาพบรรยากาศ PERSPECTIVE


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PAT4 intense (สำหรับ สาขา ตึกน้ำ ชลบุรี)
     ทฤษฎีความถนัดทางสถาปัตยกรรม และตะลุยข้อสอบจริงกว่า 1000 ข้อ พร้อมวิธีคิดโดยละเอียด เฉพาะบทเรียนเหล่านี้มีน้ำหนัก 30-50% หรือ 90-150คะแนน จากคะแนนทั้งหมด300คะแนน


ตารางสอน
      พฤ. 3 ต.ค. 62 10.30-16.30 ภูมิสถาปัตย์/สถาปัตย์เขตร้อน/สถาปัตย์ไทย 
      ศ. 4 ต.ค. 62 10.30-16.30 ประวัติศาสตร์สถาปัตยไทย+ตะวันตก 
      ส. 5 ต.ค. 62 10.30-16.30 isometric part1 
      จ. 7 ต.ค. 62 10.30-16.30 องค์ประกอบศิลป์/แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเpattern
      อ. 8 ต.ค. 62 10.30-16.30 isometric part2 
      พ. 9 ต.ค. 62 10.30-16.30 ฟิสิกส์/โครงสร้างเขียนแบบ
     พฤ. 10 ต.ค. 62 10.30-16.30 ข้อสอบจริง PAT4/ENTRANCE/สอบตรง ชุดที่ 1 (350 ข้อ) 
     ศ. 11 ต.ค. 62 10.30-16.30 ข้อสอบจริง PAT4/ENTRANCE/สอบตรง ชุดที่ 2 (350 ข้อ) 
     ส. 12 ต.ค. 62 10.30-16.30 เทคนิคทั้งหมดสําหรับภาคปฏิบัติภายในเวลาที่กําหนด (แถมเพิ่มเติม)
                                                (PERSPECTIVE-SKETCH DESIGN-POSTER-LOGO/SYMBOL) 
     อา. 13 ต.ค. 62 10.30-16.30 แบบฝึกหัดเหมือนจริง PRE-สอบตรง63
     15-24 ต.ค. 52 สอนภาคปฏิบัติ 
     ศ. 25 ต.ค. 62 10.30-16.30 ข้อสอบจริง PAT4/ENTRANCE/สอบตรง ชุดที่ 3 (350 ข้อ)
     ส. 26 ต.ค. 62 10.30-16.30 แบบฝึกหัดเหมือนจริง PRE-ADMISSION 63-PAT 4
     อา 27 ต.ค.69 10.30-16.30 เฉลยข้อสอบอื่นๆ (โควตาและสอบตรงเฉพาะที่)
ทั้งหมด 3,899บาท ​สําหรับน้องที่ไม่มีที่พักใน กทม. สามารถพักที่ 2BEE ได้เลยนะครับ เอาแค่หมอนทับผ้าห่มมาก็พอจ้า)PAT4 intense (สำหรับ สาขา BTSราชเทวี กรุงเทพ)
     ทฤษฎีความถนัดทางสถาปัตยกรรม และตะลุยข้อสอบจริงกว่า 1000 ข้อ พร้อมวิธีคิดโดยละเอียด เฉพาะบทเรียนเหล่านี้มีน้ำหนัก 30-50% หรือ 90-150คะแนน จากคะแนนทั้งหมด300คะแนน


ตารางสอน
     อ. 15 ต.ค. 62 10.30-16.30 ภูมิสถาปัตย์/สถาปัตย์เขตร้อน/สถาปัตย์ไทย 
     พ. 16 ต.ค. 62 10.30-16.30 ประวัติศาสตร์สถาปัตยไทย+ตะวันตก 
     พฤ. 17ต.ค. 62 10.30-16.30 isometric part1 
     ศ. 18 ต.ค. 62 10.30-16.30 องค์ประกอบศิลป์/แก้ปัญหาเฉพาะหน้า/pattern 
     ส. 19 ต.ค. 62 10.30-16.30 isometric part2 
     อา. 20 ต.ค. 62 10.30-16.30 ฟิสิกส์/โครงสร้าง/เขียนแบบ 
     จ. 21 ต.ค. 62 10.30-16.30 ข้อสอบจริง PAT4/ENTRANCE/สอบตรง ชุดที่ 1 (350 ข้อ) 
     อ. 22 ต.ค. 62 10.30-16.30 ข้อสอบจริง PAT4/ENTRANCE/สอบตรง ชถที่ 2 (350 ข้อ)
     พ. 23 ต.ค. 62 10.30-16.30 ข้อสอบจริง PAT4/ENTRANCE/สอนตตรง ชุดที่ 3 (350ข้อ) 
     พฤ. 24 ต.ค.62 10.30-16.30 เทคนิคทั้งหมดสําหรับภาคปฏิบัติภายในเวลาที่กําหนด (แถมเพิ่มเติม)
                                                (PERSPECTIVE-SKETCH DESIGN-POSTER-LOGO/SYMBOL) 
     ส. 26 ต.ค. 62 10.30-16.30 แบบฝึกหัดเหมือนจริง PRE-สอบตรง 63
     อา. 27 ต.ค. 62 10.30-16.30 แบบฝึกหัดเหมือนจริง PRE-ADMISSION 63-PAT 4 
     อ. 29 ต.ค. 62 10.30-16.30 เฉลยข้อสอบอื่นๆ (โควตาและสอบตรงเฉพาะที่) 
ทั้งหมดคอร์สนี้่ 4,599บาทสําหรับน้องที่ไม่มีที่พักใน กทม. สามารถพักที่ 2BEE ได้เลยนะครับ เอาแค่หมอนทับผ้าห่มมาก็พอจ้า)


 

พี่ตึก อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา 
โดยผู้เขียนหนังสือ สถาปัตย์" และ "ศิลปะ" ทั้ง 22 เล่ม

ติวเตอร์รับเชิญรายการตื่นมาติวทางช่อง JGTH ON AIR สังกัด GRAMMY  
ตัวเตอร์และผู้ออกข้อสอบเพจการศึกษา admission premium


พบกับคอร์สเรียนออนไลน์จากครูพี่ตึกได้ที่
https://www.boostup.in.th/course/720