การลำเลียงน้ำและการลำเลียงอาหาร หัวข้อนี้ออกข้อสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ

การลำเลียงน้ำและการลำเลียงอาหาร
หัวข้อนี้ออกข้อสอบ PAT2และวิชาสามัญ 


By...พี่ป๊อป (the-X-tutor)

เป็นหัวข้อที่น้องหลายๆคนไม่เข้าใจ
พี่ป๊อปได้สรุปออกมาให้แล้ว 

ชีวะต้อง #ทีมพี่ป๊อป


ลงทะเบียนเรียนออนไลน์กับครูพี่ป๊อป ได้ที่

https://www.boostup.in.th/institute/tutor/55/course


สอบถามเพิ่มเติมที่