8 คำถาม O-NET ระบบ TCAS เด็กสายวิทย์-คณิตฯ จะได้เปรียบในการสอบมากกว่าเด็กสายศิลป์หรือไม่!!

การสอบ O-NET เป็นการทดสอบเพื่อวัดมาตรฐานสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนได้เรียนมาเหมือนกันหมด
เฉพาะฉะนั้น ข้อสอบจะออกเนื้อหาการเรียนการสอน
ที่นักเรียนได้เรียนมาเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นสาววิทย์-คณิต หรือสายศิลป์

ซึ่งประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(เด็ก ป.6 และ ม.3 สอบแค่ 4 วิชาเท่านั้น)1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.


เมื่อรู้คำตอบแล้ว น้องๆเตรียมตัวก่อน ก็จะมัชัยไปก่อนเพื่อนพร้อมทั้งจะได้รู้ว่าตนเอง ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ไปเตรียมพร้อมกับคอร์สติวออนไลน์ได้ที่
https://www.boostup.in.th/course