U-Port ติวทำพอร์ตและสัมภาษณ์ กลุ่มแพทย์ ทันตะ วิทย์สุขภาพ

เจาะลึกการทำ Portfolio สำหรับการยื่นสมัครเข้าเรียน “ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ”

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
17.5K
Views
รายละเอียด

 1. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสาขาที่มีการแข่งขันสูง มีรอบการรับน้อย โดยเฉพาะน้องที่อยากเรียนแพทย์ ทันตะ ดังนั้น สอบแต่ละครั้งต้อง “ห้ามพลาด”
 2. เป็นกลุ่มคณะที่มีความต้องการคนที่มีคุณสมบัติ “พิเศษ” และ “เฉพาะ” การแข่งขันเข้มข้นทั้งด้านวิชาการและการสอบสัมภาษณ์ น้องต้อง “พร้อมที่สุด” เรื่องคุณสมบัติและการ Present ตัวเอง
 3. Portfolio จึงมีผล “อย่างมาก” ต่อการคัดเลือกเข้าเรียนในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะรอบ 1  รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูจากการสัมภาษณ์และ Portfolio อย่างเดียว  ผลงานดี ทำพอร์ตดี ตอบคำถามดี  ก็เข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่ต้องสอบข้อเขียน
 4. จากสถิติการรับตรงที่ผ่านมา มากกว่า 50% ของน้องที่ผ่านข้อเขียน ตกสัมภาษณ์!  ส่วนหนึ่งเพราะพอร์ตไม่ดี Present ไม่ได้ ขาดการเตรียมพร้อม ไม่มั่นใจ
 5. Portfolio ที่ดีจะช่วย “นำเสนอ” ตัวเราให้คณะกรรมการ ถ้ารู้ตัวว่าพูดไม่เก่ง Present ไม่ถนัด ต้องให้พอร์ตพูดแทน  
 
การทำ Portfolio ที่สื่อถึงตัวตน ความถนัดและข้อดีของเรา การนำเสนอที่น่าสนใจ และการตอบคำถามด้วยคำตอบที่แสดงถึงความพร้อมและไหวพริบ จึงเป็นเรื่อง “จำเป็น” สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัย “ทุกคน”
 
คอร์สนี้จึงเป็นคอร์สที่ “จำเป็น” สำหรับน้องๆ ทุกคนที่อยากเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
 
 เจาะลึกการทำ Portfolio สำหรับการยื่นสมัครเข้าเรียน “ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ” แบบละเอียดตั้งแต่การออกแบบเนื้อหา การจัดทำรูปเล่ม และการนำเสนอ พร้อมเครื่องมือและตัวช่วยที่จะทำให้ Portfolio ของน้อง ๆ โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นๆ และที่สำคัญคือเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ที่แสดงถึงความพร้อมและมั่นใจจนมหาวิทยาลัยอยากได้ตัว
 
“เพราะโอกาสมีจำกัด ทำให้ดีที่สุดในทุกครั้งที่มีโอกาส”

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิคการออกแบบเนื้อหา Portfolio ให้ตรงกับคณะที่จะยื่นสมัคร
เทคนิคการทำรูปเล่ม Portfolio ให้โดดเด่นและแตกต่าง
เครื่องมือการทำ Portfolio ให้ทันสมัย โดนใจกรรมการ
เจาะลึกคำถามสอบสัมภาษณ์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์และการตอบคำถามให้มหาวิทยาลัยอยากได้ตัว
Check-list คุณสมบัติ TCAS คณะดัง มหาวิทยาลัยเด่น ของกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรึกษาการทำ Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ในกลุ่ม VIP
เหมาะสำหรับ

1. น้อง ๆ ม.6 ที่อยากเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. น้อง ๆ ม.3 - 4- 5 ที่อยากเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางการในสร้างผลงาน และเตรียม “คุณสมบัติ” ของตัวเองให้ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เนื้อหา
เจาะลึกการทำ Port 02:42:30
สรุปโครงการ , Check-List คุณสมบัติ ,กิจกรรมที่ต้องทำ และเอกสารที่ต้องใช้
00:21:10
เทคนิคและขั้นตอนการทำ Portfolio โดยละเอียด พร้อมเครื่องมือ
00:29:30
เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์และการตอบคำถาม
00:41:28
เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์และการตอบคำถาม 2
00:18:08
เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์และการตอบคำถาม 3
00:52:14
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

1,200 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 2,000 บาท ลด 40%

สมัครเรียน
เรียนได้ 1 ปี
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 5 บทเรียน รวม 2 ชั่วโมง 42 นาที 30 วินาที
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ที่ดูแลและแนะแนวที่นักเรียนในการดูแลสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ต่อเนื่องกันมากกว่า 8 ปี
 • วิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้ปกครอง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว และองค์กรต่าง ๆ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี: วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Certificate: Personal Branding (Online Course), University of Virginia
Certificate: Content, Advertising & Social IMC (Online Course), Northwestern University