พิเศษ ครบรอบ 5 ปี ครูจูน ให้ของขวัญเด็กๆ เรียนฟรี Last Minute Of SocWork …นาทีสุดท้ายก่อนสอบความถนัดฯสังคมสงเคราะห์

คอร์สนี้เปรียบเสมือน “โค้งสุดท้าย” ในการเตรียมความพร้อมในการสอบความถนัดทางวิชาชีพสำหรับคนที่สนใจเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
แชร์ให้เพื่อน
1.4K
Views
และอีก 56 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

พิเศษ ครบรอบ 5 ปี ครูจูน ให้ของขวัญเด็กๆ เรียนฟรี 1 เดือน
เรียนได้ 1 เดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด 100 คน
เปิดลงทะเบียนรับสมัคร 3 วันเท่านั้น!!

Last Minute Of SocWork …นาทีสุดท้ายก่อนสอบความถนัดฯสังคมสงเคราะห์

 

               คอร์สนี้เปรียบเสมือน “โค้งสุดท้าย” ในการเตรียมความพร้อมในการสอบความถนัดทางวิชาชีพสำหรับคนที่สนใจเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะเน้นทักษะการทำข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย รวมถึงคำแนะนำต่างๆในการหาความรู้และฝึกฝนด้วยตนเองในโค้งสุดท้าย โดยสอนจากประสบการณ์การสอบเข้าศึกษาต่อฯของผู้สอน (สมัยของผู้สอนคือ ปีการศึกษา 2557) แต่มีการประยุกต์รูปแบบและทักษะให้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

 

สิ่งที่จะได้รับในคอร์ส

1ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “สังคมสงเคราะห์” และ “สวัสดิการสังคม” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการสอบความถนัดวิชาชีพ และ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ หลักการ และเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนตนเองไปสู่ควาสำเร็จของผู้เรียนได้

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อโดยการตัดสินใจสอบหรือยื่นคะแนนเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง (ซิ่ว)

 

เจาะลึกคอร์ส

1.  การทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ในมิติที่น่าสนใจ

2. ทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ ในส่วนการสอบทั้งปรนัยและอัตนัย

3. แง่คิดและประสบการณ์ของผู้สอนจากการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงความสนใจทางวิชาการอื่นๆ

สิ่งที่จะได้รับ
ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “สังคมสงเคราะห์” และ “สวัสดิการสังคม” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการสอบความถนัดวิชาชีพ และ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ หลักการ และเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนตนเองไปสู่ควาสำเร็จของผู้เรียนได้
เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจเกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยสามารถเรียนรู้ได้ทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อโดยการตัดสินใจสอบหรือยื่นคะแนนเข้ามาอีกครั้งหนึ

เนื้อหา
Last Minute Of SocWork …นาทีสุดท้ายก่อนสอบความถนัดฯสังคมสงเคราะห์ 01:57:32
สังคมสงเคราะห์…ในภาพจำและการเรียนรู้
00:52:50
เขียนได้มาก VS เขียนได้สาระ
00:37:27
Last Minute Of SocWork (Wrap Up)
00:27:15
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

ฟรี

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 299 บาท ลด 99.99%

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
เรียนได้ 1 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • บทเรียน 3 บทเรียน รวม 1 ชั่วโมง 57 นาที 32 วินาที
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  •  เป็นผู้ก่อตั้งเพจ สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P’Jun (ก่อตั้งนับแต่ปี พ.ศ.2557) : http://www.facebook.com/paponbook
 
การศึกษา
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์