VIP เปลี่ยนจากบทที่เนื้อหาเยอะ ให้ง่ายขึ้น Intensive biology เล่ม 1- 3 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)

คอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

แชร์ให้เพื่อน
5.2K
Views
รายละเอียด

Intensive biology เล่ม 1 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)

                 คอร์ส intensive biology เล่ม 1 คอร์สนี้เกิดจากน้อง ๆ หลายคนมาบอกพี่ป๊อปว่า “หนูอ่านหนังสือไม่ทัน เนื้อหาชีวะเยอะมาก หนูต้องอ่านตรงไหน หนูอยากได้สรุปชีวะ” พี่ป๊อปเลยออกแบบคอร์สนี้เป็นคอร์สสรุปเนื้อหาชีววิทยาแต่ละบทแบบเน้น concept ของบทนั้น ๆ ประเด็นที่ข้อสอบออกบ่อย ๆ สรุปสิ่งต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ควรรู้ออกมาให้อ่านทวนก่อนเข้าห้องสอบ

 

Intensive biology เล่ม 2 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)

         คอร์ส intensive biology เล่ม 2 เป็นคอร์สที่ต่อเนื่องจากเล่ม 1 ซึ่งเล่มนี้ ออกข้อสอบ PAT2 และวิชาสามัญเยอะมาก ๆ โดยเฉพาะบทพันธุศาสตร์

 

Intensive biology เล่ม 3 (สรุปเนื้อหาชีววิทยาและตะลุยข้อสอบ)

                คอร์ส intensive biology เล่ม 3 เป็นคอร์สที่ต่อเนื่องจากเล่ม 2  ซึ่งเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. ระบบต่างๆในร่างกาย  2. ชีววิทยาของพืช ซึ่งเนื้อหาทั้งสองส่วนนี้ออกข้อสอบ PAT 2 และวิชาสามัญเยอะมากๆ และเป็นเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเรื่องระบบต่างๆในร่างกาย

               นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ พี่ป๊อปได้เรียบเรียงข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ ในแต่ละบทมาให้น้องๆ ได้ฝึกฝนปิดจุดพลาด กำจัดจุดอ่อนของตัวเอง

 

แนะนำการเรียนก่อน (Review)

 

เนื้อหา

1. พื้นฐานชีววิทยา

2. เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

3. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

4. การลำเลียงสารผ่านเข้า-ออกของเซลล์

5. การหายใจระดับเซลล์

6. การสังเคราะห์ด้วยแสง

 

เนื้อหา

7. การแบ่งเซลล์

8. พันธุศาสตร์

9. ยีนและโครโมโซม

10. เทคโนโลยีชีวภาพ

11. วิวัฒนาการ

12. ความหลากหลายทางชีวภาพ

           

เนื้อหา

1. อาณาจักรสัตว์

2. การรักษาสมดุลในร่างกาย

3. ระบบประสาท

4. ระบบต่อมไร้ท่อ

5. ระบบย่อยอาหาร

6. ระบบหมุนเวียนเลือด

7. เลือดและภูมิคุ้มกัน

8. ระบบหายใจ

9. ระบบขับถ่าย

10. ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างค้ำจุนร่างกาย

11. ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

12. โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

13. การสืบพันธุ์ของพืชดอก

14. ฮอร์โมนพืชและการตอบสนอง

 

 

เหมาะสำหรับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน พี่ป๊อปสอนใหม่หมด น้องที่ไม่มีพื้นฐานหรือจะเทชีวะ .... ควรเรียนเพราะใช้เวลาเรียนน้อยมาก พี่ป๊อปสรุปทุกอย่างให้แล้ว น้องที่เก่งชีวะอยู่แล้ว ... มาปิดจุดที่ตัวเองพลาดกัน มาทำโจทย์กัน คะแนนจะ up มากขึ้น

 

พิเศษ…  กลุ่มไลน์ปรึกษาส่วนตัวพิเศษกับครูพี่ป๊อปโดยตรง 

*รับจำนวนจำกัด*

 

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิคการจดจำวิชาชีววิทยา เช่น กลอนชีวะ , เพลงชีวะ , mind map การแตกรากศัพท์ชีวะ , Animation ประกอบเพื่อความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
เข้าใจและรู้ที่มาของเนื้อหาและสามารถนำไปประยุกต์ในการทำข้อสอบได้
สรุปชีวะในแต่ละบทเพื่อใช้ในการอ่านก่อนสอบ ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือชีววิทยา
หากมีข้อสงสัยและอยากถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อถามพี่ป๊อปได้ตลอด
เทคนิคการทำโจทย์ให้ทันเวลา เช่น วิธีการตัดซ็อยส์
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ ชั้น ม.6 ทุกคนทั้งมีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน

เนื้อหา
Intensive biology เล่ม 1 00:08:02
แนะนำคอร์ส Intensive biology เล่ม 1
00:08:02
Intensive biology เล่ม 1 บทที่ 1 พื้นฐานชีววิทยา 01:15:46
เรื่องที่ 1 ความหมายของชีววิทยา
00:18:58
เรื่องที่ 2 คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต
00:15:26
เรื่องที่ 3 กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
00:14:07
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:27:15
Intensive biology เล่ม 1 บทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 02:57:43
เรื่องที่ 1 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและหมู่ฟังก์ชั่น และเรื่องที่ 2 : สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
00:20:47
เรื่องที่ 3 สารอนินทรีย์ (Inorganic compound)
00:11:19
เรื่องที่ 4 สารอินทรีย์ (Organic compound) ตอนที่ 1
00:20:30
เรื่องที่ 4 สารอินทรีย์ (Organic compound) ตอนที่ 2
00:24:38
เรื่องที่ 4 สารอินทรีย์ (Organic compound) ตอนที่ 3
00:28:12
เรื่องที่ 4 สารอินทรีย์ (Organic compound) ตอนที่ 4
00:25:12
เรื่องที่ 5 Nucleic acid, เรื่องที่ 6 วิตามิน, เรื่องที่ 7 Enzyme
00:22:09
เรื่องที่ 7 ATP
00:07:33
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:17:23
Intensive biology เล่ม 1 บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 02:26:32
เรื่องที่ 1 เซลล์สิ่งมีชีวิต
00:20:51
เรื่องที่ 1 เซลล์สิ่งมีชีวิต : ส่วนที่หุ้มเซลล์
00:18:43
เรื่องที่ 1 เซลล์สิ่งมีชีวิต : ภายในเซลล์
00:21:34
เซลล์สิ่งมีชีวิต
00:34:42
เรื่องที่ 2 Cell signalling and communication และเรื่องที่ 3 รอยต่อระหว่างเซลล์ (cell junction)
00:13:07
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:37:35
Intensive biology เล่ม 1 บทที่ 4 การลำเลียงสารผ่านเข้า-ออกของเซลล์ 00:56:17
เรื่องที่ 1 การลำเลียงสารผ่านเซลล์ (cell transportation) และเรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่แบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
00:27:24
เรื่องที่ 3 การสร้างถุงห่มหุ้มสาร
00:05:14
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:23:39
Intensive biology เล่ม 1 บทที่ 5 การหายใจระดับเซลล์ 01:36:02
เรื่องที่ 1 Overview cellular respiration
00:12:09
เรื่องที่ 2 การหายใจแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic respiration)
00:33:55
สรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจน
00:24:08
เรื่องที่ 3 การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic respiration) และเรื่องที่ 4 การเปรียบเทียบ Aerobic and Anaerobic respiration
00:09:07
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:16:43
Intensive biology เล่ม 1 บทที่ 6 การสังเคราะห์ด้วยแสง 01:57:02
เรื่องที่ 1 บทน าการสังเคราะห์ด้วยแสง
00:20:10
เรื่องที่ 2 ปฏิกิริยาใช้แสง (light reaction)
00:18:03
เรื่องที่ 3 ปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอน (CO2 fixation)
00:12:50
เรื่องที่ 4 ตารางสรุปความแตกต่างของพืช C3 , C4 , CAM
00:20:14
ตะลุยข้อสอบ PAT2
00:19:48
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ
00:25:57
Intensive biology เล่ม 2 บทที่ 7 เรื่อง การแบ่งเซลล์ 01:14:35
เรื่องที่ 1 Overview cell division
00:22:14
เรื่องที่ 2 การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส (Mitosis)
00:13:55
เรื่องที่ 3 การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส (Meiosis)
00:11:04
เรื่องที่ 4 การเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบ mitosis กับ meiosis
00:13:34
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:13:48
Intensive biology เล่ม 2 บทที่ 8 เรื่อง พันธุศาสตร์ 04:38:21
เรื่องที่ 1 บทนำทางพันธุศาสตร์
00:23:04
เรื่องที่ 2 ลักษณะตามกฎเมนเดล
00:18:31
เรื่องที่ 2 ลักษณะตามกฎเมนเดล ตอนที่ 2
00:29:03
เรื่องที่ 3 ลักษณะที่นอกเหนือกฎเมนเดล
00:18:43
เรื่องที่ 3 ลักษณะที่นอกเหนือกฎเมนเดล ตอนที่ 2
00:13:51
เรื่องที่ 3 ลักษณะที่นอกเหนือกฎเมนเดล ตอนที่ 3
00:22:34
เรื่องที่ 3 ลักษณะที่นอกเหนือกฎเมนเดล ตอนที่ 4 และเรื่องที่ 4 ตารางสรุปการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม
00:19:50
ตะลุยข้อสอบ PAT2
00:29:48
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ตอนที่ 2
00:25:00
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ตอนที่ 3
00:17:10
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ
00:23:28
ตะลุยข้อสอบลักษณะนอกกฎของเมนเดล
00:37:19
Intensive biology เล่ม 2 บทที่ 9 เรื่อง ยีนและโครโมโซม 03:16:30
เรื่องที่ 1 โครโมโซม (chromosome) และเรื่องที่ 2 สารพันธุกรรม
00:37:25
เรื่องที่ 3 สมบัติของสารพันธุกรรม
00:13:48
DNA replication
00:19:13
Transcription
00:17:15
Translation
00:15:41
เรื่องที่ 4 Mutation
00:19:33
ตะลุยข้อสอบ PAT2
00:22:50
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ
00:30:45
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ ตอนที่ 2
00:20:00
Intensive biology เล่ม 2 บทที่ 10 เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ 01:33:25
เรื่องที่ 1 Biotechnology และเรื่องที่ 2 พันธุวิศวกรรม (Genetic engineering)
00:38:08
เรื่องที่ 3 PCR (Polymerase chain reaction)
00:08:10
เรื่องที่ 4 Gel electrophoresis และเรื่องที่ 5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
00:13:30
ตะลุยข้อสอบ PAT2
00:09:50
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ
00:23:47
Intensive biology เล่ม 2 บทที่ 11 เรื่อง วิวัฒนาการ 02:20:04
เรื่องที่ 1 บทนำวิวัฒนาการ และเรื่องที่ 2 ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
00:20:40
เรื่องที่ 2 ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
00:18:02
เรื่องที่ 3 หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
00:07:47
เรื่องที่ 4 พันธุศาสตร์ประชากร (Population Genetics)
00:16:18
ตัวอย่าง 2 และ 3
00:04:35
เรื่องที่ 5 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล
00:12:11
ตะลุยข้อสอบ PAT2
00:29:03
ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญ
00:31:28
Intensive biology เล่ม 2 บทที่ 12 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 02:09:01
เรื่องที่ 1 ความหลากทางชีวภาพ (Biodiversity) เรื่องที่ 2 องค์ประกอบของอนุกรมวิธาน และเรื่องที่ 3 Domain and kingdom of life
00:21:01
เรื่องที่ 4 ไวรัส (Virus)
00:28:40
เรื่องที่ 5 Kingdom Monera
00:17:55
เรื่องที่ 6 kingdom Protista
00:45:12
เรื่องที่ 7 kingdom Fungi
00:08:52
ตะลุยข้อสอบ PAT2 และ ข้อสอบวิชาสามัญ
00:07:21
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 1 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ Animal Kingdom 03:03:00
เรื่องที่ 1 กำเนิดของสัตว์, เรื่องที่ 2 ลักษณะของสัตว์, เรื่องที่ 3 Animal diversity
00:51:44
เรื่องที่ 4 เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
00:37:19
เรื่องที่ 5 ความหลายของสัตว์
00:51:39
เรื่องที่ 5 ความหลายของสัตว์ ตอนที่ 2
00:07:12
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง อาณาจักรสัตว์
00:35:06
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 2 เรื่อง การรักษาสมดุลในร่างกาย Animal Homeostasis 00:45:32
เรื่อง การรักษาสมดุลในร่างกาย
00:38:25
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง การรักษาสมดุลในร่างกาย
00:07:07
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 3 เรื่อง ระบบประสาท Nervous system 05:00:23
เรื่องบทนำระบบประสาท, เรื่องที่ 1 ระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต
00:34:25
เรื่องที่ 2 เซลล์ประสาท
00:48:49
เรื่องที่ 2 เซลล์ประสาท (ต่อ)
00:27:39
เรื่องที่ 3 การทำงานของเซลล์ประสาทระยะพัก, เรื่องที่ 4 การทำงานของเซลล์ประสาทในระยะกระตุ้น
00:19:47
เรื่องที่ 4 การทำงานของเซลล์ประสาทในระยะกระตุ้น (ต่อ), เรื่องที่ 5 ปัจจัยในการนำกระแสประสาท, เรื่องที่ 6 การส่งกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาท
00:35:09
เรื่องที่ 7 ระบบประสาทส่วนกลาง
00:38:38
เรื่องที่ 7 ระบบประสาทส่วนกลาง (ต่อ), เรื่องที่ 8 ระบบประสาทส่วนรอบนอก, เรื่องที่ 9 เปรียบเทียบ SNS and ANS
00:39:22
ตะลุยโจทย์ PAT2 เรื่อง ระบบประสาท
00:27:03
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบประสาท
00:29:31
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 4 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ Endocrine system 04:10:28
เรื่องที่ 1 ประเภทของต่อม, เรื่องที่ 2 ต่อมไร้ท่อ, เรื่องที่ 3 กลไกการหลั่งฮอร์โมน
00:28:48
เรื่องที่ 3 กลไกการหลั่งฮอร์โมน (ต่อ1)
00:36:44
เรื่องที่ 3 กลไกการหลั่งฮอร์โมน (ต่อ2)
00:53:40
เรื่องที่ 3 กลไกการหลั่งฮอร์โมน (ต่อ3)
00:43:24
เรื่องที่ 3 กลไกการหลั่งฮอร์โมน (จบ), เรื่องที่ 4 ความผิดปกติของฮอร์โมน
00:36:28
ตะลุยโจทย์ PAT2 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
00:29:29
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
00:21:55
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 5 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร Digestive system 02:51:00
เรื่องที่ 1 บทนำของระบบย่อยอาหาร, เรื่องที่ 2 รูปแบบการย่อยอาหาร
00:48:32
เรื่องที่ 4 การย่อยอาหารของคน
00:24:38
เรื่องที่ 4 การย่อยอาหารของคน (ต่อ)
00:22:32
เรื่องที่ 4 การย่อยอาหารของคน (ต่อ1)
00:22:57
เรื่องที่ 4 การย่อยอาหารของคน (จบ), เรื่องที่ 5 การดูดซึมอาหาร, เรื่องที่ 6 ลำไส้ใหญ่
00:20:01
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
00:32:20
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 6 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด Cardiovascular system 02:14:34
เรื่องที่ 1 บทนำเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิต, เรื่องที่ 2 การลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิต, เรื่องที่ 3 ระบบหมุนเวียนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
00:27:18
เรื่องที่ 3 ระบบหมุนเวียนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ต่อ), เรื่องที่ 4 Human's heart
00:34:14
เรื่องที่ 5 การควบคุมการทำงานของหัวใจ, เรื่องที่ 6 Cardiac cycle
00:37:28
เรื่องที่ 7 Blood vessel, เรื่องที่ 8 ความดันเลือด (Blood pressure)
00:15:01
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
00:20:33
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 7 เรื่อง เลือดและภูมิคุ้มกัน blood and immune system 02:31:58
เรื่องที่ 1 บทนำเรื่องระบบเลือด
00:20:58
เรื่องที่ 1 บทนำเรื่องระบบเลือด (ต่อ), เรื่องที่ 2 Erythrocyte (เม็ดเลือดแดง), เรื่องที่ 3 Leukocyte (เม็ดเลือดขาว), เรื่องที่ 4 เกล็ดเลือด (Platelet)
00:30:09
เรื่องที่ 5 หมู่เลือด
00:14:42
เรื่องที่ 6 บทนำเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน, เรื่องที่ 7 ประเภทของระบบภูมิคุ้มกัน
00:28:05
เรื่องที่ 7 ประเภทของระบบภูมิคุ้มกัน (ต่อ), เรื่องที่ 8 กลไกการกำจัดสิ่งแปลกปลอม, เรื่องที่ 9 การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
00:16:36
ตะลุยโจทย์ PAT2 เรื่อง เลือดและภูมิคุ้มกัน
00:12:30
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ เรื่อง เลือดและภูมิคุ้มกัน
00:18:41
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ เรื่อง เลือดและภูมิคุ้มกัน ตอนที่ 2
00:10:17
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 8 เรื่อง ระบบหายใจ Gas Exchange and Transport system 02:36:54
เรื่องที่ 1 บทนำเรื่องระบบหายใจ
00:35:45
เรื่องที่ 1 บทนำเรื่องระบบหายใจ (ต่อ)
00:14:11
เรื่องที่ 1 บทนำเรื่องระบบหายใจ (จบ), เรื่องที่ 2 การแลกเปลี่ยนก๊าซของคน
00:29:51
เรื่องที่ 2 การแลกเปลี่ยนก๊าซของคน (ต่อ)
00:13:23
เรื่องที่ 2 การแลกเปลี่ยนก๊าซของคน (จบ), เรื่องที่ 3 การหายใจ
00:29:51
เรื่องที่ 4 การควบคุมการหายใจ
00:03:26
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบหายใจ
00:30:27
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 9 เรื่อง ระบบขับถ่าย Urinary system 01:54:07
เรื่องที่ 1 บทนำเรื่องระบบขับถ่าย , เรื่องที่ 2 ประเภทของการขับถ่ายในสิ่งมีชีวิต , เรื่องที่ 3 อวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต
00:24:41
เรื่องที่ 4 ระบบขับถ่ายของมนุษย์
00:24:41
เรื่องที่ 4 ระบบขับถ่ายของมนุษย์ (ต่อ)
00:29:35
เรื่องที่ 4 ระบบขับถ่ายของมนุษย์ (ต่อ2) และ เรื่องที่ 5 หน้าที่ของไต
00:11:51
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบขับถ่าย
00:23:19
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 10 เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างค้ำจุนร่างกาย Locomotion and Support system 00:53:05
เรื่องที่ 1 บทนำเรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต, เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่ในสัตว์, เรื่องที่ 3 Skeletal system, เรื่องที่ 4 ระบบกล้ามเนื้อ, เรื่องที่ 5 โครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อลาย
00:38:18
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างค้ำจุนร่างกาย
00:14:47
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 11 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต Reproduction system and Development 01:51:36
เรื่องที่ 1 บทนำเรื่องระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต, เรื่องที่ 2 ประเภทการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, เรื่องที่ 3 ระบบสืบพันธุ์เพศชาย (Male reproductive system)
00:57:20
เรื่องที่ 4 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (Female reproductive system), เรื่องที่ 5 การปฎิสนธิและการตั้งครรภ, เรื่องที่ 6 ภาวะมีบุตรยาก
00:20:49
เรื่องที่ 7 การเจริญของสัตว์ (animal development), เรื่องที่ 8 ขั้นตอนในการเจริญเติบโตของสัตว์, เรื่องที่ 6 Developmental Adaptation of Amniotes
00:12:54
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
00:20:33
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 12 เรื่อง อาณาจักรพืช Plant kingdom 00:53:06
เรื่องที่ 1 ลักษณะเด่นของอาณาจักรพืช
00:22:59
เรื่องที่ 1 ลักษณะเด่นของอาณาจักรพืช (ต่อ)
00:25:58
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง อาณาจักรพืช
00:04:09
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 13 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก Plant Organization and function 04:49:56
เรื่องที่ 1 โครงสร้างของพืชเบื้องต้น (introduction to plant structure)
00:30:18
เรื่องที่ 2 เนื้อเยื่อเจริญ (Meristematic tissue)
00:20:27
เรื่องที่ 3 เนื้อเยื่อถาวร (Permanent tissue)
00:17:57
เรื่องที่ 3 เนื้อเยื่อถาวร (Permanent tissue) ตอนที่ 2
00:30:19
เรื่องที่ 4 โครงสร้างและหน้าที่ของราก (Root structure and function)
00:35:20
เรื่องที่ 5 โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น (stem structure and function)
00:20:20
เรื่องที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ (leaf structure and function)
00:09:58
เรื่องที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ (leaf structure and function) ตอนที่ 2
00:47:51
เรื่องที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ (leaf structure and function) ตอนที่ 3
00:17:36
เรื่องที่ 7 Plant physiology
00:09:18
ตะลุยโจทย์ PAT2 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
00:29:10
ตะลุยโจทย์ 9วิชาสามัญ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
00:21:22
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 14 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก Reproduction in Plants 02:02:40
เรื่องที่ 1 ส่วนประกอบของดอก (flower compartment), เรื่องที่ 2 การแบ่งประเภทของดอกไม้
00:26:18
เรื่องที่ 3 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
00:31:40
เรื่องที่ 4 การถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิซ้อนของพืชดอก, เรื่องที่ 5 ผล (Fruit)
00:28:09
เรื่องที่ 5 ผล (Fruit), เรื่องที่ 6 เมล็ด (seed)
00:20:36
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
00:15:57
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 15 เรื่อง ฮอร์โมนพืชและการตอบสนอง Control of Growth Responses in Plants 00:17:10
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ฮอร์โมนพืชและการตอบสนอง
00:17:10
Intensive biology เล่ม 3 บทที่ 16 เรื่อง ประชากรและระบบนิเวศ Population Ecology and ecosystem 01:06:27
บทที่ 16 ประชากรและระบบนิเวศ เรื่องที่ 1-13
00:38:41
ตะลุยโจทย์ PAT2 และ 9วิชาสามัญ เรื่อง ประชากรและระบบนิเวศ
00:27:46
คะแนนรีวิว

6,700 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 8,700 บาท ลด 23%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 162 คลิป รวม 63 ชั่วโมง 31 นาที 16 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา