ตะลุยโจทย์ PAT5 เตรียมพร้อมความเป็นครู

ตะลุยโจทย์สรุปเนื้อหาที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวิชาครุศาสตร์

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
25.6K
Views
และอีก 4,513 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • เป็นการสอนตะลุยโจทย์สรุปเนื้อหาที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวิชาครุศาสตร์ รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพและแนวข้อสอบ ซึ่งมีความหลากหลายมากเพื่อให้น้องๆ สามารถทำคะแนนได้สูงตามเป้าหมายที่ต้องการ
 • จำนวน  5 ชม.

สิ่งที่จะได้รับ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ
เนื้อหาเชิงลึกในการเตรียมสอบ
ตะลุยโจทย์สรุปเนื้อหาที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบจริง
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย น้องๆที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์

เนื้อหา
เจาะลึกสรุปเนื้อหา
ตะลุยโจทย์สรุปเนื้อหาสำคัญ PAT 5

1 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,200 บาท ลด 99.99%

สมัครเรียน
เริ่มเรียน 15 ธ.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 61
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 1 บทเรียน
 • เอกสารประกอบการเรียนดาวน์โหลดผ่านระบบ
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน
ครูพี่เบียร์
เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

 • อาจารย์วิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สถาบันกวดวิชา TheBTS
 • ผู้เขียนหนังสือเตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สำนักพิมพ์ TheBTS book จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ 
 • วิทยากรรับเชิญอบรมครูประจำการวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ เช่น เพชรบูรณ์ กระบี่ ปัตตานี เป็นต้น
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย  หอวัง วัฒนาวิทยาลัย ศึกษานารี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ศรัทธาสมุทร เทพศิรินทร์นนทบุรี สตรีนนทบุรี สมุทรปราการ  สตรีสมุทรปราการ นครนายกวิทยาคม สระบุรีวิทยาคม กรรณสูตศึกษาลัย อ่างทองปัทมโรจน์ สตรีอ่างทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สตรีศึกษาร้อยเอ็ด สุรนารีวิทยา อัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นต้น
 • อดีตวิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) โครงการ PTTEP Tutor camp 4
 • อดีตอาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อดีตผู้ช่วยสอนรายวิชาหลักการศึกษาและความเป็นครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา 
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชามัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย